fbpx
Stockholm 10 november 2017
Till: Socialdepartementet
Gem 2017/0288

Sveriges Läkarförbund har fått möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående promemoria från Socialdepartementet. Det bärande förslaget innebär att kurator inom hälso- och sjukvården blir ett legitimationsyrke och att titeln ska vara hälso- och sjukvårdskuratorer. Vi tackar för inbjudan och ställer oss positiva både till huvudförslaget samt övriga följdförslag som presenteras i skrivelsen. Nedan följer Läkarförbundets kommentarer.

Vi ser positivt på legitimation och skyddad yrkestitel för kuratorer inom hälso- och sjukvården och att yrkesgruppens titel föreslås vara hälso- och sjukvårdskuratorer. Det överordnade kriteriet för att ett yrke inom hälso- och sjukvården ska få legitimationsstatus är dess påverkan på patientsäkerheten. Vi anser att det finns goda skäl för en legitimation för yrkesgruppen, dels utifrån patientsäkerheten men också utifrån yrkesrollens innehåll och utbildningens upplägg. Kuratorerna inom hälso- och sjukvården har en viktig funktion i hälso- och sjukvården med en central roll i arbetet med exempelvis psykisk ohälsa. De har en självständig roll med eget behandlingsansvar och patientkontakt. Genom att yrket blir legitimationsgrundande bör patientsäkerheten öka genom att det därmed ställs enhetliga, nationella krav på hälso- och sjukvårdskuratorernas kompetens och lämplighet. En legitimation innebär även ett ökat skydd för patienterna i och med att legitimationer vid behov kan återkallas. En legitimering av yrkesgruppen innebär också att kuratorer inom privat sektor kommer att omfattas av journalföringskravet, vilket inte är fallet i nuläget.

Med vänlig hälsning
Sveriges läkarförbund

Heidi Stensmyren, Ordförande
Ulrika Kaby, Utredare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

arrow_back Visa alla remisser

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.