fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Stockholm 4 maj 2018
Till: Socialdepartementet
Gem 2018/0062

Sveriges läkarförbund har fått möjligheten att yttra sig om rubricerad rapport från Socialstyrelsen. Läkarförbundet tackar för möjligheten och vill lämna följande synpunkter.

Inledningsvis

Läkarförbundet instämmer i det resonemang som förs och ställer sig positiv till de förslag och bedömningar som presenteras i rapporten. Precis som Socialstyrelsen beskriver berör uppdraget viktiga avvägningar mellan å ena sidan personalens och patienternas säkerhet och å andra sidan den enskilde patientens integritet och grundläggande fri- och rättigheter. Vi är positiva till att möjligheten till kontroller införs och bedömer att det inte rör sig om sådan grad av integritetskränkning att det kan motivera att säkerhetskontrollen inte ska införas.

Ytterligare en viktig aspekt att ta hänsyn till är hur denna typ av inskränkningar i patientens självbestämmande riskerar att påverka förtroendet i relationen mellan vårdgivare och patient, med möjliga konsekvenser för vårdens resultat. Det är Läkarförbundets uppfattning att de bedömningar och slutsatser Socialstyrelsen gör i rapporten är väl avvägda.

Författningsförslagen

Läkarförbundet ställer sig positiv till Socialstyrelsens tre författningsförslag. Vi bedömer det vara rimliga åtgärder för att förhindra att otillåten egendom förs in på inrättningar för sluten rättspsykiatrisk vård. På dessa inrättningar vårdas personer som är dömda för brott och det är förbundets åsikt att regleringarna kan och bör vara striktare där än inom den psykiatriska tvångsvården. Vi instämmer därför också i Socialstyrelsens bedömning av att en allmän kontroll av försändelser och vid inpassering på säkerhetsnivå 3 inom den psykiatriska tvångsvården inte står i rimlig proportion till syftet att upprätthålla en säker vård.

Det återstår dock flera problem som kommer fortsätta orsaka säkerhetsrisker. Elektronisk kommunikation i form av mobiltelefoner utgör ett sådant och det skulle behövas en mer entydig möjlighet till restriktioner, särskilt inom säkerhetskrävande vård. Förvaltningsrätterna kan och gör säkerligen olika bedömningar av överklaganden från patienter som fått sin användning av elektroniska kommunikationsmedel inskränkt. Kammarrätterna bidrar inte heller med utförligare tolkningar i dessa ärenden och därmed saknas det i många fall underlag för praxis.

Övriga kommentarer

Läkarförbundet delar Socialstyrelsens uppfattning om att ett införande av allmän inpasseringskontroll på säkerhetsnivå 3 inom den rättspsykiatriska vården ska följas av en utvärdering som bedömer dess konsekvenser för vårdmiljön och patientens möjlighet till rehabilitering.

Slutligen noterar vi att Socialstyrelsen inte ger några förslag på åtgärder i syfte att minimera att patienter som ges sluten rättspsykiatrisk vård eller sluten psykiatrisk tvångsvård hotar eller företar straffbelagda gärningar mot personer utanför vårdinrättningen.

För Sveriges Läkarförbund

Heidi Stensmyren, Ordförande
Sara Tunlid, Utredare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

arrow_back Visa alla remisser

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.