fbpx

info Just nu har vi utmaningar med inloggningen in via betalväggar på webbplatsen. När du vill logga in för att ta del av innehåll, välj då att logga in genom att klicka på ”Logga in” i den blå navigeringen längst upp på sidan. Tack för ditt tålamod!

Stockholm 5 oktober 2017
Till: Socialstyrelsen

Sveriges läkarförbund har fått rubricerade betänkande på remiss och vill lämna följande synpunkter. Utredningen har lämnat förslag avseende sex frågor, vi tillstyrker förslagen men vill särskilt kommentera vissa.

Socialstyrelsen ska ta fram föreskrift angående informationsgivning så att en patients samtycke till vård och behandling också kan omfatta ett samtycke till att spara prover i vård- och behandlingssyfte.

Sveriges läkarförbund är positiva till ett underförstått samtycke till att spara prover för vård- och behandlingssyfte, dock bara för detta syfte. Varje enskild patient måste dock kunna tacka nej till just denna del av vården utan att övrig behandling påverkas negativt. Vi ställer oss dock frågande till att Socialstyrelsen behöver ta fram en föreskrift om informationsgivning i frågan. Kan detta inkluderas i någon befintlig förskrift vore de lämpligare.

När det finns särskilda skäl, ska vävnadsmaterial ur primära biobanker kunna användas för att identifiera avlidna.

Som utredaren identifierar är det viktigt att alla tidigare och framtida provgivare informeras om detta nya användningsområde. Vi ser gärna att ett målgruppsanpassat informationsmaterial med all relevant information och provgivares rättigheter tas fram och distribueras till tidigare och framtida provgivare.

Vävnadsprover ska endast kunna utlämnas till utlandet efter det att mottagaren klargjort användningsområdet och efter etikprövning.

Provgivaren ska ha långtgående rättigheter gällande sina vävnadsprover i biobanker. Om utlämnande till utlandet sker på provgivarens begäran ska hens önskan respekteras och underlättas utan ovanstående regelverk.

Vi vill särskilt framhålla att det informationsmaterial till patienterna som planeras att tas fram måste finnas i olika versioner som ska vara användarvänliga, tydliga och översiktliga för de olika patientgruppernas behov.

Med vänlig hälsning
SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Arbetsliv och juridik

Thomas Lindén, Ordförande i Etik- och ansvarsråd
Fredrik Engdahl, Handläggare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

arrow_back Visa alla remisser

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.