fbpx
Stockholm 10 september 2019
Till: Socialdepartementet
Gem 2019/0176

Sveriges läkarförbund har fått rubricerade betänkande på remiss från Socialdepartementet och vill lämna följande synpunkter.
Läkarförbundet anser att det är angeläget att Sverige arbetar för att motverka organhandel. Förbundet tillstyrker därför utredningens förslag att Sverige ska tillträda Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ (Santiagokonventionen).

Läkarförbundet har inga invändningar mot de lagändringar som föreslås för att Sverige till fullo ska uppfylla konventionens krav. Inte heller har förbundet något att erinra mot att Sverige utnyttjar konventionens reservationsmöjligheter i de två avseenden som föreslås.

Utredningens lagförslag innebär att fler handlingar kopplade till organhandel och felaktig hantering av organ kriminaliseras. För att en svensk domstol ska kunna döma till ansvar för handlingar som skett i ett annat land krävs dock s.k. dubbel straffbarhet. Det innebär att den aktuella handlingen måste vara otillåten inte bara i Sverige utan även i det land där handlingen skett. Ett sådant krav på dubbel straffbarhet är visserligen inte otillåtet enligt Santiagokonventionen. Läkarförbundet anser dock att det kan finnas skäl att överväga om Sverige i fråga om organhandel bör frångå kravet på dubbel straffbarhet. Överväganden i denna fråga bör lämpligen ske inom ramen för en statlig utredning, som får analysera frågan ur bl.a. juridiskt och etiskt perspektiv.

Vänliga hälsningar
Torsten Mossberg
Ordförande i Sveriges läkarförbunds Etik- och ansvarsråd

Tomas Hedmark
Förbundsjurist
Arbetsliv & Juridik
Kontakt via e-post
08-790 33 31

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

arrow_back Visa alla remisser

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.