fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Stockholm 17 september 2019
Till: Socialdepartementet
Gem 2019/0167

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Läkarförbundet tillstyrker förslaget att det i patientsäkerhetslagen införs en bestämmelse (med följdändringar i patientsäkerhetsförordningen) om att särskilt förordnande att utöva yrke inom sjukvården meddelas av Socialstyrelsen eller, i vissa fall, av region eller kommuner som inte ingår i en region.

Antalet läkare som genom särskilda förordnanden anställs för AT-tjänst och vikariat är relativt stort. I det fall Socialstyrelsen skulle fortsätta att ensamt meddela särskilda förordnanden innebär det en risk för att Socialstyrelsens handläggningstider kan öka i andra ärendekategorier, vilket i sin tur innebär att myndigheten kan få svårigheter att leva upp till de tidsfrister som ställs i yrkeskvalifikationsdirektivet. Läkarförbundet bedömer det därför vara en tillfredställande ordning att regioner och kommuner åter får möjligheten att själva förordna icke legitimerade läkare. Förslaget i promemorian bedöms medföra positiva effekter för bemanningen och kompetensförsörjningen av hälso- och sjukvårdspersonal.

När nu regionerna återfår ansvaret för att i vissa fall meddela särskilt förordnande vill vi framföra följande:

Det är viktigt att det inom regionerna finns tydliga rutiner för hur man hanterar de särskilda förordnandena och att det finns en kontrollfunktion för att rutinerna följs. Det måste vara en rättssäker ordning så att bedömningen blir likartad för alla sökanden. Det måste finnas rutiner för de kontroller av de sökanden som man gör inför anställning på särskilt förordnanden, t.ex. att man begär examensbevis från de som ska anställas som AT-läkare. Regionerna måste också säkerställa att de personer man anställer på särskilt förordnande får adekvat handledning.

Vänliga hälsningar

Sofia Rydgren Stale
Andra vice ordförande
Sveriges läkarförbund

Per Wahlstedt
Utredare, avdelningen för politik och profession
Sveriges Läkarförbund

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

arrow_back Visa alla remisser

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.