fbpx
Stockholm 10 september 2018
Till: Saco
SOU 2018:24

Sveriges läkarförbund har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet: Tid för utveckling, SOU 2018:24. Vi ställer oss i huvudsak positiv till förslaget men vill dock belysa följande punkter:

Arbetstidsmodeller och arbetstidskonton
Vi delar utredningens bedömning att mot bakgrund av den svenska arbetsmarknadsmodellens uppbyggnad är det inte lämpligt att lagstifta kring arbetstidskonton. De konkreta modeller som eventuellt konstrueras och prövas är med självklarhet en fråga för arbetsmarknadens parter.

Reducerad arbetstid
Angående möjligheter till reducerad arbetstid förstår vi synpunkten att denna önskan ska ha konkreta definierade orsaker av viss karaktär, för att motivera lagstiftning. I övriga fall kan den ev. lösas i samförstånd eller genom avtal. En tydlig skriftlig motivation till ett eventuellt avslag förefaller som en bra väg för att stärka kommunikationen mellan arbetsgivare och anställd. Dock ska en arbetstagare aldrig behöva gå ned i arbetstid pga. en dålig/stressig arbetsmiljö. Alla arbeten måste gå att utföra på en normal heltid utan att orsaka vare sig fysisk eller psykisk ohälsa. Redan idag arbetar människor deltid pga. en bristfällig arbetsmiljö. Kvinnor arbetar redan idag i högre utsträckning deltid än män, vilket leder till ökad ojämställdhet.

Utvecklingsledighet
Så kallad utvecklingsledighet, som den presenteras i betänkandet, är naturligtvis i huvudsak positivt för de som får ta del av den. Ett bra upplägg av utvecklingsledighet gagnar hälso- och sjukvården. Vi ser dock inte att detta förslag skulle ha någon stor tillämpning inom läkarkåren, eftersom arbetsmarknadssituationen för läkare hittills inte gjort att vikarier finns tillgängliga. Även för övriga medarbetare inom hälso- och sjukvården kommer nuvarande personalbrist innebära att möjligheterna till att ta ut utvecklingsledighet kommer bli begränsade.

Med vänlig hälsning
SVERIGES LÄKARFÖRBUND

Marina Tuutma
Ordförande i Sveriges läkarförbunds arbetslivsgrupp

Shewen Aziz 

Arbetsliv och juridik

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

arrow_back Visa alla remisser

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.