fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Stockholm 16 april 2020
Till: Socialdepartementet
Gem 2020/0083

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Läkarförbundet har stor förståelse för den särskilda situation som Covid-19-pandemin innebär, och är väl medveten om den stora belastning på hälso- och sjukvården som den medför. Vi ser också fördelarna med att införa särskilda, tillfälliga lättnader i bestämmelserna runt tillfällig föräldrapenning i händelse av skolstängningar

Däremot kan vi inte tillstyrka förslaget att det särskilda vård- eller tillsynsbehovet som krävs för rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 22§ SFB ska kunna styrkas på annat sätt än genom läkarutlåtande.

Denna del av förslaget omfattar som vi läser det dels barn 12–16 år) med utvecklingsstörning eller funktionshinder, dels allvarligt sjuka barn under 18 år. När det gäller den första gruppen kan det möjligen räcka med ett intyg från skolpersonal om att eleven är inskriven vid den stängda skolan och har ett behov av vård och omsorg av förälder när skolan är stängd.

När det gäller gruppen allvarligt sjuka ungdomar är det emellertid rimligt att samhället säkerställer barnet rätt att få en bedömning av en legitimerad läkare. Andra vård- eller tillsynsbehov kan exempelvis behöva vägas in.

Läkarförbundet vänder sig mot tendensen att sänka de medicinska kraven när resurserna inte räcker till. Det bör också beaktas att även utvecklingsstörda och funktionshindrade barn kan bli sjuka och har rätt till medicinsk bedömning.

Till detta kommer att de läkare som normalt har kontakt med funktionshindrade och utvecklingsstörda barn, dvs de som är verksamma inom habiliteringen, inte är de som primärt tas i anspråk för behandlingen av de corona-sjuka.

Sammanfattningsvis avstyrker Läkarförbundet förslaget att ta bort kravet på läkarutlåtande för rätt till föräldrapenning enligt 13 kap. 22§ SFB.

Vänliga hälsningar

Heidi Stensmyren
Ordförande
Sveriges läkarförbund

Åsa Ehinger
Avdelningschef
Avdelningen för Politik och profession

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

arrow_back Visa alla remisser

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.