fbpx
Stockholm 26 november 2018
Till: Socialdepartementet
GEM 2018/0357

Sveriges läkarförbund har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss.

Vi ställer oss positiva till de förslag som föreslås i lagrådsremissen men har några synpunkter som vi särskilt vill lyfta fram. Vi är tveksamma till att klassa PKU-test som en genetisk undersökning. Att ändra namn från genetisk provtagning till ”PKU- screening” kan vara en väg att gå, men man kan fråga sig om namnet skulle ändras helt då PKU inte ens idag är den enda diagnosen man testar för och därmed är vilseledande. Det är för övrigt viktigt att säkerställa att PKU-provet inte används till andra ändamål än screening.

Det är viktigt att föreskriften som definierar vilka sjukdomar som ska omfattas blir tydligt och endast inkluderar sådana sjukdomar där effektiv behandling existerar och där behandlingsstart innan symtomdebut medför en hälsovinst. T ex skulle Socialstyrelsens screeningråd kunna vara rådgivande i detta arbete.
Vi ställer oss tveksamma till skrivningen att minderårigs ”mognadsgrad” skall kunna avgöra om unga kan lämna prov. Det verkar alltför godtyckligt och den genetiska integriteten måste skyddas. En provtagning innebär alltid ett provsvar som man har att ta ställning till, vilket en minderårig inte kan väntas fatta beslut om.

Med vänlig hälsning SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Thomas Lindén
Ordförande i Sveriges läkarförbunds Etik och Ansvarsråd

Fredrik Engdahl
Arbetsliv och juridik

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

arrow_back Visa alla remisser

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.