fbpx
Stockholm 8 januari 2020
Till: Justitiedepartementet
Ju2019/00054/L4

Sveriges läkarförbund har fått rubricerade promemoria på remiss från Justitiedepartementet och vill lämna följande synpunkter.

I promemorian föreslås att Säkerhetspolisen ska få utvidgade möjligheter att inom ramen för sitt arbete med personskydd hämta in uppgifter från hälso- och sjukvården, Rättsmedicinalverket och Kriminalvården.

Idag har Säkerhetspolisen sådan möjlighet vad gäller uppgifter som behövs för personskyddet för den centrala statsledningen och medlemmar av kungahuset. I promemorian föreslås att möjligheten att hämta in uppgifter utökas betydligt, så att den även ska omfatta uppgifter som behövs i verksamhet för personskydd ”för personer som Säkerhetspolisen i enskilda fall har beslutat om personskydd för eller vars personskydd Säkerhetspolisen ansvarar för i samband med statsbesök och liknande händelser”.

Hälso- och sjukvårdssekretessen syftar till att värna patienternas integritet och upprätthålla deras förtroende för hälso- och sjukvården. De uppgifter som Säkerhetspolisen kan komma att hämta in kan vara mycket integritetskänsliga. Utgångspunkten bör därför vara att uppgifter hämtas in endast när det verkligen behövs. Dessa aspekter borde ha diskuterats mer ingående i promemorian. Det kan i vissa fall vara rimligt att Säkerhetspolisen får hämta in uppgifter även när det gäller personskydd för andra än den centrala statsledningen och medlemmar av kungahuset.

Formuleringen ”personer som Säkerhetspolisen i enskilda fall har beslutat om personskydd för” är emellertid väldigt oprecis och potentiellt även mycket vid. Det är utifrån denna formulering svårt att bilda sig en uppfattning om vilka personer det kan handla om. Läkarförbundet rekommenderar därför att bestämmelsen omformuleras, så att personkretsen tydligare framgår.

Vänliga hälsningar

Torsten Mossberg
Ordförande i Sveriges läkarförbunds Etik- och ansvarsråd

Tomas Hedmark
Förbundsjurist Arbetsliv & Juridik
Kontakt via e-post 08-790 33 31

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

arrow_back Visa alla remisser

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.