Hoppa till innehåll
Kalender Webbinarier
Läkartidningen arrangerar Webinarium: Att förebygga suicid hos barn och ungdomar

Läkartidningen arrangerar Webinarium: Att förebygga suicid hos barn och ungdomar

– kliniskt arbete utifrån aktuellt kunskapsläge

Vi är många som möter barn och ungdomar med psykisk ohälsa i vårt dagliga arbete inom primärvård, elevhälsa, barnmottagning och barnpsykiatri, där vi ibland dessutom oroar oss för suicid. I detta seminarium vill vi belysa hur vi kan förstå och känna igen tecken på att ett barn eller en ungdom riskerar att ta sitt liv.

Vi kommer också att diskutera hur vi kan arbeta och samverka inom vårdens olika områden, inom skolan och med familjer för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdom.

Slutligen vill vi belysa hur behandlingen bäst ska utformas när suicidtankarna är ett faktum. I detta seminarium kommer det aktuella forskningsläget rörande suicidalitet hos barn och unga redovisas och ligga till grund för diskussionerna.

Seminariet sänds via Zoom. Innan mötet börjar kommer ni att få en länk via mejl så ni kan ansluta fr o m kl 12.57.

 

Program den 2 februari 2023
 • 13:00 Välkommen!
 • 13:05 Bakgrund och fakta – suicid hos barn och ungdomar. Aktuell statistik. Strukturerad suicidriskbedömning – när, var, hur? Med. dr. Anna Lundh, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, BUP FoU centrum, Stockholm, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP)
 • 13:35 Barn och ungdomar med självskada och suicidalitet i primärvården. Vilka är de, hur kan de bemötas och få hjälp? Insatser till familjen? Johan Bjureberg, leg. psykolog, biträdande lektor, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska institutet
 • 14:05 Barn och ungdomar med svårt självskadebeteende och långvarig suicidalitet. Patienternas bakgrund? Hur omfattande behandlingsinsatser krävs och hjälper det? Med. dr Ludmila Solomin, specialist i barn – och ungdomspsykiatri, BUP Stockholm – Sektion intensiv öppenvård /DBT-teamet
 • 14:35 Bensträckare
 • 14:50 Barn och ungdomar som också har neuropsykiatriska tillstånd – bemötande och utmaningar vid behandling av självskadebeteende. Insatser och samverkan mellan olika instanser. Camilla Hallek, specialist i barn – och ungdomspsykiatri, BUP Stockholm – Sektion intensiv öppenvård/DBT-teamet.
 • 15:20 Suicidpreventiva insatser i skolan: exemplet YAM. Metodens utformning, innehåll och implementering. Niklas Andersson, YAM-samordnare Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP)
 • 15:50–16:15 Sammanfattning och frågor till panelen

För anmälan, klicka här

Moderator och programansvarig; Anna Lundh

Mer i kalendern

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare
Startsida Kalender Webbinarier
Läkartidningen arrangerar Webinarium: Att förebygga suicid hos barn och ungdomar