Hoppa till innehåll
Kalender Utbildning
Medicinska kontroller och andra arbetsmiljöaspekter i skolläkares arbete (kursgivare AMM Syd)

Medicinska kontroller och andra arbetsmiljöaspekter i skolläkares arbete (kursgivare AMM Syd)

Kursens syfte är att ge skolläkarna tillräcklig kunskap om exponering i olika arbetsmiljöer för att bl.a. kunna genomföra tillämpliga medicinska kontroller av gymnasieelever på vissa yrkesprogram.

Olika arbetsmiljöaspekter berör eleverna inte bara under själva utbildningen men även på PRAO eller APL (praktik) och vid medicinsk studie- och yrkesvägledning. Kursen ämnar belysa skolläkarens roll i detta sammanhang.

Kursinnehåll

I innehållet kommer det att ingå beskrivning av exponering inom olika arbetsmiljöer som t.ex. bygg, el, frisör/fransstylist/nagelterapeut, omvårdnad, billackering, svetsning osv. med exponeringar för bl.a. damm, härdplaster och vibrationer. Det ingår även medicinsk studie- och yrkesvägledning och spirometritolkning i programmet.

 

Kursen genomförs tillsammans med Arbetsmiljöverket. Det kommer tas upp gällande lagstiftning och tolkning av Medicinska kontroller i arbetslivet och krav för tjänstbarhetsintyg.

 

Det kommer att ingå utförande och bedömning av Medicinska kontroller avseende

 

Arbete med allergiframkallande kemiska produkter (kallades tidigare härdplaster i detta sammanhang).

Det kommer tas upp andra relevanta Medicinska kontroller såsom:

 

Arbete med fibrosframkallande damm (kvarts, asbest, syntetiska oorganiska fibrer)

Arbete med vibrationsexponering

Bly och kadmium

Nattarbete

Fysiskt påfrestande arbete (klättring med stor nivåskillnad).

Vi kommer ta upp andra aspekter som elever kan beröras av, utan att de omfattas av kraven i Medicinska kontroller, så som bullerexponering, andra kemiska arbetsmiljörisker och vikten av användning av skyddsutrustning samt minderårigas arbetsmiljö.

Delmål enl 2015:8: C8, C11 och C13

Kostnad: 4900kr exkl moms.


Mer i kalendern

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Kalender Utbildning
Medicinska kontroller och andra arbetsmiljöaspekter i skolläkares arbete (kursgivare AMM Syd)