Hoppa till innehåll
Nyheter
COVID 19 effekt på Företagsläkarens arbetssituation

COVID 19 effekt på Företagsläkarens arbetssituation

En enkät genomfördes i juni 2020 om effekten av pandemin på vår yrkeskår.

Nyhet

SARS CoV-2 är ett nytt virus och erfarenheter av dess risker och följder är i sin linda. Vårt resultat visar på en tudelad inställning hos företagsläkarna, några kör på som förut, andra ber om anpassning och skydd.

Våra arbetsgivare har sitt arbetsmiljöansvar, vilket innebär att de bör göra generella och individuella riskbedömningar för arbetsplatsen och medarbetarna. De har ett ansvar att arbetstagarna inte utsätts för fara eller skada.

Vårt resultat visar på att flera företagsläkare har fått sitt arbete anpassat till ökad grad av digitala lösningar eller att arbeta hemifrån. Dock har 5 läkare svarat, att de efterfrågat anpassning, men detta har inte tillgodosetts.

De som är 70 år eller äldre tillhör en definierad riskgrupp, men riskökningen kopplad till ålder börjar kanske vid 50 års ålder och ökar sedan för varje år. Det är ju inte så att dagen före att man fyller 70 är risken 0% och dagen därpå 100%. Av det följer slutsatsen att arbetsgivaren kan behöva göra större anpassningar för att skydda sin 67-åriga medarbetare än för sin 40-åriga.

  • Är karaktären på vår verksamhet och på våra arbetsuppgifter sådan, t.ex. innefattande patientbesök, att det inte går att göra ytterligare anpassningar?
  • Har vi till en del samhällsviktig verksamhet som måste fortgå…?
  • Kan riskerna med att göra medicinska kontroller överstiga nyttan med denna?
  • Hur görs avvägningen mellan lönsamhetsaspekter för företagshälsan och medarbetarnas välbefinnande?

Det är frågor som undersökningen ställer


Fler nyheter


Mynaks regleringsbrev

Mynaks regleringsbrev för år 2020 att utreda företagsläkarnas kompetensförsörjning
Artiklar

Primärvårdens arbetsmiljö

Så kan fler vilja stanna i primärvården Hög arbetsbelastning och liten kontroll. Så är det för många som arbetar inom primärvården. Men nu lyfter en studie fram tre utvecklingsområden som…
Artiklar

Debatt om MYNAKs utredning

Debattinlägg i Läkartidningens webtidning med Mandus Frykman, Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess, Regeringskansliet
Artiklar
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar
SLF.se Nyheter
COVID 19 effekt på Företagsläkarens arbetssituation