Hoppa till innehåll

Just nu så har vi tekniska problem och vissa medlemmar har svårt att komma in på Min sida. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

Medlem

Svensk förening för medicinsk radiologi är en förening för dig som är radiolog i Sverige!

Utan SFMR skulle radiologin i Sverige vara betydligt fattigare. Genom att SFMR finns och du är medlem kan Röntgenveckan organiseras. Ditt medlemskap gör att radiologin kan hävda sig gentemot de kliniska specialiteterna i fördelning av resurser, i olika samarbeten, i utredningar, vårdprogram och vårdförlopp.

Som medlem i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi får du också många personliga fördelar och möjligheter!

Du får

 • möjlighet att delta i föreningens möten
 • möjlighet att komma åt översikten över aktuella kurser och kongresser
 • stöd av föreningens utskott med medicinsk information och rekommendationer
 • tillgång till information från delföreningarna
 • rabatterad avgift på Röntgenveckan
 • tillgång till ST-utbildning och annat spännande på Röntgenveckan
 • radiologiska nyheter via Imago Medica
 • möjlighet att söka stipendier från SFMRs stipendieverksamhet
 • information i utbildnings- och fortbildningsfrågor
 • tillgång till Acta Radiologica online och Acta Radiologica Open online
 • gratis medlemskap i European Society of Radiology ESR och därigenom också tillgång till tidskrifterna European Radiology, Insights Into Imaging och European Radiology Experimental. Du får också rabatterad avgift på ECR
 • gratis medlemskap i Svenska Läkaresällskapet och möjlighet att söka deras stipendier och ta del av deras certifiering av subspecialister
 • gratis medlemskap i UEMS och tillgång till deras kurser
 • gratis medlemskap i Nordisk Förening för Medicinsk Radiologi och möjlighet att söka deras stipendier

Avgiften för medlemskapet är för närvarande 500 kr/år.

Alla läkare som har läkarexamen är välkomna att ansöka om medlemskap. Vårt medlemsregister kommer from 1 januari 2024 att hanteras av Sveriges läkarförbund och medlemsavgiften faktureras därifrån (månadsvis). Du behöver inte vara medlem i förbundet för att vara medlem i SFMR.

Bli medlem
 1. Fyll i ansökan här
 2. När du fått besked om att du blivit medlem betalar du in medlemsavgiften (500kr per kalenderår) på bankgiro 5681-2381 (OBS! Ange namn, adress och e-postadress (=användarnamn) på inbetalningen.)

SFMR håller på att flytta sitt medlemsregister som kommer att administreras av Svenska läkarförbundet. I och med att du betalar medlemsavgiften till SFMR godkänner du detta och att ditt medlemskap i SFMR kopplas ihop med ditt personnummer.

 

Medlem som inte betalar medlemsavgift två år i rad stryks ur medlemsregistret.

Är Du osäker på om Du har betalat medlemsavgiften eller är medlem?
Information om medlemsfakturan

Från januari 2024 är det Sveriges läkarförbund (SLF) som fakturerar SFMR:s medlemsavgift och faktureringen sker månadsvis. För dig som är medlem i SLF läggs då medlemsavgiften för SFMR till på månadsfakturan från SLF. På samtliga pappersfakturor tillkommer det 30 kr i administrationsavgift så det bästa är att betala fakturan med e-faktura eller autogiro.

Information om hur du anmäler e-faktura eller autogiro

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare