Hoppa till innehåll

SFMR:s företagsstipendier 2023: Pediatrisk radiologi

Pediatrisk radiologi

Stipendium från GE healthcare tilldelas Finn Lennartsson

Titel: Bedside MR-undersökning av nyfödda med fosterasfyxi

Hypoxisk-ischemisk encefalopati (HIE) är ett allvarligt och potentiellt livshotande tillstånd som orsakas av perinatal asfyxi. Modern neonatalvård räddar merparten av nyfödda med HIE, men de växer upp med stor risk för framtida neurologisk dysfunktion. Diffusionsviktad MR-undersökning har ett stort prognostiskt värde för framtida neurologisk funktion i HIE [1]. Tidpunkten för ADC-mätningen är viktig då det sker en successiv pseudo-normalisering under andra levnadsveckan. För att hitta den optimala tidpunkten för ADC-mätning krävs seriella MR-undersökningar. Detta är inte praktiskt möjligt med nuvarande rutiner då det dels innebär stora ansträngningar för familjerna och även eftersom MR-undersökningar av barn med HIE kräver stora resurser i mån av extra personal för att garantera säkerheten vid undersökning.

Portabla MR-kameror med låg fältstyrka (<0,1mT) möjliggör MR-undersökningar på vårdavdelning. Det låga magnetfältet minskar riskerna för barnet, och genom att flytta MR-kameran till patienten minskar påfrestningen på familjen. I Lund har vi den första portabla MR-kameran i Norden, Hyperfine Swoop med fältstyrka på 64 mT (Hyperfine Inc., CT, USA). Vårt mål är att implementera Hyperfine Swoop i studier för att göra seriella ADC-mätningar efter födsel hos barn med HIE för att identifiera den optimala tidpunkten för ADC-mätningen med det högsta prediktiva värdet för framtida neurologisk funktion. Med detta stipendium kommer vi att utföra förarbetena till studien, vilket inkluderar införskaffande av utrustning, genomgående riskbedömning för användning av Hyperfine Swoop på en neonatal intensivvårdsavdelning, reproducerbarhet av ADC-mätningar på avdelning i närhet av annan utrustning, samt etikansökan.

Referenser: [1] Ouwehand et al., Neonatology (2020)

Stipendium från Philips MR tilldelas Ivan Cetinic

Titel: Detaljkarakterisering av pediatrisk lever utan biopsi

Bakgrund
Idag detaljkarakteriseras levern, vid utredning och uppföljning hos barn, med invasiva biopsier, vilket förutom risk för bl a blödning även innebär att barnet måste sövas. Under senaste åren har ultraljudsteknologierna Shear Wave Elastography (SWE) och Attenuation Imaging (ATI) visat sig lovande för att estimera fibrosgrad respektive fettinnehållet i levern. Dock saknas dylika storskaliga prospektiva studier på barn. En ny teknik, Shear Wave Dispersion (SWD), har i experimentella studier och enstaka små studier på vuxna visats representera vävnadsviskositet och därmed potentiellt kunna spegla inflammation.

Metod:
Prospektivt under en 5 år period inkluderas konsekutivt samtliga leversjuka barn remitterade för biopsi (Ca 400 patienter/100 kontroller) där utöver konventionellt ultraljud mätningar av SWE, SWD och ATI utförs i samband med leverbiopsin. Estimaten hos patienterna jämförs med kontroller och korreleras med histologi och serologi.

Resultat:
Preliminära data på 50 patienter visar att SWE korrelerar med grad av fibros (r=0.7; p<0.0001) med signifikant skillnad i SWE-värde (p = 0.003). SWE ≤ 4.7 kPa kan med 100% sensitivitet och 86% specificitet utesluta signifikant fibros. Signifikant skillnad (p = 0.003) föreligger mellan inflammationsgrad 0-1 (median:13.6 m/s kHz) och 2-3 (16.3 m/s kHz). I kontroller (n=15) ses ett SWD värde på 11.7 (9.4; 13.7) m/s kHz.
I patienter (n=23) med biopsiverifierad avsaknad av steatos mäter ATI 0.56 dB/cm/MHz.

Diskussion:

SWE, SWD och ATI har potential att icke-invasivt karakterisera levervävnad hos barn. I avvaktan på mer resultat kan de i första hand användas för att utesluta kliniskt signifikant fibros, inflammation och steatos.

Mer från Imago Medica

Kloka kliniska val

Kloka kliniska val tog Sverige med storm under 2023. Framgången har fortsatt under 2024, då nyheten kom strax före sommaren att Socialstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att fasa ut lågvärdevård. Arbetet leds i Sverige av svenska Läkaresällskapet (SLS), och …

Certifiera dig inom uroradiologi!

Svensk Urogentialradiologisk Förening Som vi tidigare annonserat är det nu möjligt att certifiera sig inom fördjupningsområdet urogenital radiologi. Först ut att bli certifierad urogenital radiolog är Henrik Leonhardt, grattis Henrik! SURF erbjuder nu ersättning för ansökningsavgiften på 2000kr till de första tio godkända …

AI-konferens i London

Information från SFMR:s styrelse We’re delighted to be a conference partner for the new Global AI Conference hosted by the Royal College of Radiologists in partnership with the NHS. Taking place on 3-4 February 2025 at the QEII Centre, London and online, the conference …

Sammandrag från SLS Fullmäktigemöte 2024 

Information från SFMR:s styrelse SFMR är en del av Svenska Läkaresällskapet (SLS), och årets SLS fullmäktigemöte hölls i Läkaresällskapets lokaler i Stockholm. Nedanstående är ett kort sammandrag från fullmäktigemötet.

ECR 2024

Information från SFMR:s styrelse European Congress of Radiology, ECR, 2024 är en av världens största radiologikongresser. Styrelseledamot i SFMR Johan Henriksson var på plats och ger oss en spaning över trender inom radiologi.

Nominera till hedermedlem i SFMR

Information från SFMR:s styrelse Enligt våra stadgar så kan årsmötet på styrelsens förslag till hedersmedlem i föreningen utse en svensk eller utländsk person vars insatser varit av utomordentlig betydelse för utvecklingen inom medicinsk radiologi eller bild- och funktionsmedicin. Har du förslag på någon vi borde uppmärksamma? Då …

Enkät Ungt Forum

Ungt Forum Ungt Forum, ST-läkarutskottet inom SFMR, har under 2022 gått ut med en enkät till sina medlemmar om deras uppfattning av deras ST-utbildningar. Med ca 90 svar med god geografisk spridning över Sverige och med varierande längd av genomgången ST. Nedan …

Radiologivägledda interventioner av muskuloskeletala förändringar 

Muskuloskeletalradiologi I samarbete med Svensk Förening för Ortopedi har Imago Medica nöjet att presentera utvalda artiklar ur Ortopediskt Magasins temanummer om radiologi, ett temanummer som gemensamt författats av radiologer och ortopeder. Under en veckas tid kommer fyra artiklar om msk-radiologi presenteras: …