Hoppa till innehåll

ÅRSMÖTE SFRM

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin kallar till årsmöte med nedanstående dagordning:

1. Årsmötets öppnande

2. Val av mötets ordförande och sekreterare

3. Val av justeringsmän

4. Mötets stadgeenliga utlysande

5. Verksamhetsberättelse, Finns att läsa på www.sfrm.se

6. Ekonomisk rapport

7. Revisionsberättelse

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

9. Årsavgiften 2022

10. Val av styrelse

11. Val av övriga förtroendeuppdrag

12. Svenska Läkarsällskapet (SLS)

13. Samarbete och kommunikation mellan medlemmar och enheter/kliniker och styrelsen

14. Kunskapsstyrningsprojektet

15. Utbildningsfrågor

16. Rehabveckan

17. Övriga frågor

Mötets avslutande

Kristian Borg
Ordförande


Mer i kalendern

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar