Hoppa till innehåll
Kalender
SK-kurs Långvarig smärta

SK-kurs Långvarig smärta

Kursens syfte är att ge grundläggande kliniska kunskaper om långvarig smärta, som drabbar cirka en tredjedel av befolkningen och orsakar stor ekonomisk börda. För att stärka det professionella bemötandet och ge en patientsäker behandling/rehabilitering är det viktigt att läkaren kan smärtans fysiologi och mekanismer, förstår hur annan samsjuklighet påverkar smärtsinne och behandling, genomför riktad undersökning och smärtanalys samt presenterar behandlings- och rehabiliteringsplan. Kännedom om när vilka ickefarmakologiska behandlingsmetoder ska erbjudas den enskilde patienten för att öka funktions- och aktivitetsnivå är avgörande för att förhindra ytterligare nedsättningar i arbets- och vardagslivet.


Mer i kalendern

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar