Hoppa till innehåll
Kalender
SK-kurs Rehabilitering vid förvärvad hjärnskada i vuxen ålder

SK-kurs Rehabilitering vid förvärvad hjärnskada i vuxen ålder

Hjärnskaderehabilitering är ett av rehabiliteringsmedicinens huvudområden. Syftet är att eliminera, minska eller kompensera för allvarligare nedsättningar i funktion och aktivitetsförmåga orsakade av förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Kursen grundas i det vetenskapliga underlaget för rehabilitering, och stödjer ST-läkaren i dennes kunskap- och färdighetsutveckling gällande kartläggning av funktionsnedsättningar enligt ICF samt utformningen och utförandet av den individuella rehabiliteringsplanen, vilket är grunden i rehabiliteringsprocessen.

Under kursen utvecklar ST-läkaren kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för att kunna ansvara för och driva komplex, tidsmässig samordnad rehabilitering i team där insatser av medicinsk, psykologisk, pedagogisk och social art kan behövas. Den rehabiliteringsmedicinska processen är omfattande och patienterna ingår i en vårdkedja, ofta med krav på samordning med flera andra specialiteter, bland annat de neurologiska och neurokirurgiska specialiteterna, ögonsjukdomar samt allmänmedicin.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Kalender
SK-kurs Rehabilitering vid förvärvad hjärnskada i vuxen ålder