Hoppa till innehåll
Kalender
Idag fokuserar vi på administrationen – när får vi fokusera på kärnverksamheten? Gör vi rätt, vad säger lagen?

Idag fokuserar vi på administrationen – när får vi fokusera på kärnverksamheten? Gör vi rätt, vad säger lagen?

Välkommen till Folkhälsodalen och Sjukhusläkarnas seminarium!

I rådande situation med vårdplatsbrist och köer till operation och behandling är det av största vikt att resurserna används rätt, och att kompetensen hos hälso- och sjukvårdspersonalen utnyttjas på bästa sätt. I dag ser vi en enorm administrativ överbyggnad skild från kärnverksamheten – en överbyggnad som många gånger sätter ramarna för vad tiden ska användas till, i stället för att utgå från patienternas behov. När vårdplatsbristen diskuteras hörs inte sällan argument om mer resurser och att fler sjuksköterskor måste utbildas och anställas. Men det är ofta tämligen tyst om hur regionerna faktiskt organiserar och tar vara på befintliga resurser. Vad säger lagen – kräver den verkligen den här typen av dokumentation och administration? Hur kan vi frigöra tid som de vårdanställda får möjlighet att ägna åt patienterna? Hur kan vi slå vakt om olika professioners kunskaps- och ansvarsområden? Vad av allt som vårdpersonalen dokumenterar måste egentligen dokumenteras? I detta seminarium diskuterar vi tänkbara åtgärder och lösningar för att få bukt med bristen på vårdplatser, med särskilt fokus på hur vi använder personalresurser och kompetens på bästa sätt.

Medverkande:
Birgitta Johansson Huuva (C), regionråd i Region Norrbotten
Elin Karlsson, ordförande för Sjukhusläkarna
Hanne Kjöller, författare och kolumnist på Dagens Nyheter
Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company
Arrangör: Sjukhusläkarna

Anmälan till Folkhälsodalen>>


Mer i kalendern

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Kalender
Idag fokuserar vi på administrationen – när får vi fokusera på kärnverksamheten? Gör vi rätt, vad säger lagen?