Hoppa till innehåll
Kalender
Sjukhusläkarna Halmstad håller årsmöte

Sjukhusläkarna Halmstad håller årsmöte

Styrelsen för Sjukhusläkarna Halmstad inbjuder medlemmar till Årsmöte 2023

Påanmälan senast tisdagen 21 februari till peter.danielsson@regionhalland.se

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Frågan om stadgeenligt utlyst
 3. Godkännande av föredragningslistan
 4. Val av ordförande för mötet och protokolljusterare
 5. Styrelsens förvaltningsberättelse över det gångna året
 6. Revisionsberättelse
 7. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna året
 8. Fastställande av årsavgift
 9. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter enligt §5 i stadgarna
 10. Val av representanter till fullmäktige och ersättare
 11. Val av revisor och suppleant
 12. Utseende av valberedning
 13. Aktivitet i föreningen 2022
 14. Mötets avslutande

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Läkarförbundet och organiserar ca 21 000 sjukhusspecialister. Lokalavdelningen i Halmstad vill vara representerad av specialister inom så många specialiteter som möjligt. Vi diskuterar frågor som kan vara av gemensamt intresse och verkar för att uppnå förbättringar för medlemmarna. Det finns många viktiga frågor och det är starkt önskvärt att det finns en representant från er klinik. Hör gärna av er om ni kan tänka er att vara er kliniks representant i Sjukhusläkarna Halmstad!

För styrelsen

Peter Danielsson, ordförande


Mer i kalendern

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare