Hoppa till innehåll

Se Sjukhusläkarnas seminarier från Folkhälsodalen 2020

Hur har vårdpersonalen påverkats av arbetet under pandemin och vad händer när läkare får leda vården? Se våra seminarier från Folkhälsodalen.

Fem personer, fyra kivnnor och en man, diskuterar pandemins effekter på sjukvårdspersonalen vid Sjukhusläkarnas seminarium.

”Läkare som chefer – en självklarhet efter pandemin?”

Antalet chefer inom sjukvården ökar – samtidigt minskar andelen chefer som är läkare och vi ser även en minskning av läkare på högre strategiska chefsnivåer. Vi vet att det är viktigt för sjukvården att högre medicinsk kompetens finns bland de som leder den. Hur kan vi tillvarata erfarenheterna från pandemin när professionen fått ökat ansvarstagande och manöverutrymme? Vad kan vi lära av andra länder, exempelvis Danmark, där läkare är en självklar del av högsta ledningen?

Paneldeltagare:
Tina Crafoord, ordförande Läkarförbundets chefsförening
Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Stockholm
Britta Wallgren, Sverigechef Capio Sverige
Sara Banegas, verksamhetschef Ekerö vårdcentral
Moderator: Karin Båtelson, ordförande Sjukhusläkarna

Seminariet arrangerades tillsammans med Sveriges läkarförbunds chefsförening (SLCF)

”Vem drabbas värst – Patient eller personal?”

Covid-19 har grävt djupt i samhällets och sjukvårdens ekonomiska resurser, men pandemin har också satt sina spår i form av att sjukvårdspersonalens egna resurser i form av stress, kort nattvila och oro över att själv bli smittad. Vad får detta för konsekvenser för patientarbetet i den kliniska vardagen med operationsköer, medborgarnas förväntningar och liknande?

Paneldeltagare:
Alexander Wilczek, psykiatriker med fokus på arbetsrelaterad ohälsa
Karin Frisell, medicinskt ledningsansvarig IVA Mälarsjukhuset
Thomas Lindén, avdelningschef Socialstyrelsen
Marie Morell (M), ordförande SKR:s sjukvårdsdelegation
Karin Båtelson, ordförande Sjukhusläkarna, förste vice ordförande Läkarförbundet
Moderator: Elin Karlsson, andre vice ordförande Sjukhusläkarna

 

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se
Se Sjukhusläkarnas seminarier från Folkhälsodalen 2020