fbpx

Sjukhusläkarnas uppgifter är enligt stadgarna

  • att främja hälso- och sjukvårdens utveckling
  • att främja den medicinska undervisningen och forskningen
  • att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen

Föreningsdemokrati

Mellan fullmäktigemötena ansvarar styrelsen för föreningens verksamhet. Styrelsen, som består av 9 ledamöter och 2 suppleanter valda av fullmäktigemötet, sammanträder en gång i månaden.

Föreningen är representerad i alla beredande och beslutande organ inom Läkarförbundet: fullmäktige (FM), förbundsstyrelsen (FS), förhandlingsdelegationen (FD) samt utbildnings- och forskningsdelegationen (UFO). Därigenom kan föreningen påverka och utöva ett starkt inflytande över förbundspolitiken.

Viktiga frågor för föreningen

Inom området Sjukvårdspolitik och sjukvårdsorganisation arbetar vi bl a med resursfrågan, mångfald i sjukvårdsproduktionen, kvalitetsutveckling, läkares ledarskap och prioriteringar.

Inom området undervisning, utbildning och forskning ägnar vi oss framförallt åt läkares fortbildning och kompetensutveckling, medicinsk forskning och forskarutbildning. Den medicinska grundutbildningen och vidareutbildningen är också viktiga frågor.

På förhandlings- och avtalsområdet arbetar vi för att förbättra medlemmarnas köpkraft, löneutveckling och arbetsmiljö. Andra viktiga frågor är ersättningen för jour- och beredskap, arbetstidsfrågor samt pensionsvillkoren.

Information

Föreningens informationsorgan är tidskriften Sjukhusläkaren, som ges ut med sex nummer per år. Den innehåller facklig information med kommentarer samt debatt och analys av fackliga och yrkesmässiga frågor. Sjukvårdspolitik, hälsoekonomi samt hälso- och sjukvårdens utveckling liksom reportage om medlemmar och deras arbetssituation återfinns också i tidningen.

Fullmäktigemötet

Högsta beslutande organ är Fullmäktigemötet som sammanträder en gång per år. Fullmäktigedelegaterna utses av föreningens medlemmar vid lokalavdelningarnas årsmöten. Det finns 26 aktiva lokalavdelningar.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.