Hoppa till innehåll

Våra remissvar

Sjukhusläkarna svarar på remisser, direkt till departementen och via Läkarförbundet. Här hittar du tidigare svar (urval).

Remissvar 2021

Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan

Utbildningsregioner – regioner med ett särskilt utbildningsuppdrag

En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet

Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om särskilt förordnande att utöva läkaryrket

Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd

Ökad kvalitet i rättsintyg

Börja med barnen (SOU 2021:34)

God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)

Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster (SOU 2021:9)

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25)

Meddelandeblad fast läkarkontakt m.m (Socialstyrelsen)

Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre (SOU 2020:69) 

Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård (S 2019:03) 

Postcovid – kvarstående eller sena symptom efter covid-19 (snabbremiss)

Sakkunniggruppers genomlysning inför beslut om nationell högspecialiserad vård (Gem 2021/0039) 

Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4) 

Remissvar 2020

Förslag om nya och ändrade regler för läkares ST och AT (Gem 2020/0030)

En begriplig och trygg sjukförsäkring (Gem 2020/0026)

Hälso- och sjukvård i det civila försvaret (SOU 2020:23)

Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:24)

Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19 (snabbremiss)

En sjukförsäkring anpassad efter individen (SOU 2020:26)

Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS, SOU 2020:15

Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38)

Nationell högspecialiserad vård (Gem 2020/0059)

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare