Hoppa till innehåll

SLF Students Fullmäktige 2022

Varje delegat är välkommen att anmäla sig till Sveriges läkarförbund Students Fullmäktigemöte! Kontrollera hur många din lokalavdelning kan anmäla i mandatfördelningen.

Varje delegat är välkommen att anmäla sig till Sveriges läkarförbund Students Fullmäktigemöte! Detta år hålls FUM i Uppsala.

Anmäl dig här
Avdelningarna äger rätt att, på egen bekostnad, utse observatörer med närvaro- och yttranderätt, enligt stadgans 16 §.

Varje avdelning äger rätt att sända delegater enligt mandatfördelningen i stadgarnas 12 §. Bifogat till inbjudan finner ni aktuell mandatfördelning för 2022. Avdelningarna kan också utse ersättare till fullmäktige, som vid förhinder av ordinarie delegat kan ta dennes plats. Anmälan av delegater och ersättare skall ske senast den 15 oktober 2022. Ersättares deltagande på fullmäktigemötet bekostas av avdelningarna utom i det fall en ersättare övertar ett ordinarie mandat.
Kontrollera hur många din lokalavdelning kan anmäla i mandatfördelningen.

Fullmäktigemötet kommer pågå från lördagen den 26/11 kl. 09.00 till söndagen den 27/11 kl. 17.00. Mötet äger rum på Akademiska Sjukhuset.

SLF.se
SLF Students Fullmäktige 2022