Hoppa till innehåll
Kalender
Palliativ vård vid kognitiv sjukdom

Palliativ vård vid kognitiv sjukdom

I Sverige lever idag omkring 150 000 personer med en kognitiv sjukdom. Vilket stöd och vilken kunskap är det som de behöver? Föreläsningen är ett samarbete mellan NRPV och Betaniastiftelsen

Varför är palliativ vård och den palliativa vårdfilosofin så betydelsefulla för personer med kognitiv sjukdom? Och hur kan vi använda de fyra hörnstenarna i palliativ vård på bästa sätt?

Kursen riktar sig till dig som inom vården möter personer med kognitiv sjukdom. Som deltagare får du ökade kunskaper om betydelsen av ett personcentrerat förhållningssätt till personer som lever med kognitiv sjukdom. Med hjälp av de fyra hörnstenarna för palliativ vård får du lära dig hur du skapar förutsättningar för ökad livskvalitet, både för den som lever med kognitiv sjukdom och närstående.

Kursen är en del av Lindring bortom boten, en digital utbildningsserie för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående. Syftet med utbildningen är att utifrån nationella riktlinjer och aktuella frågor utveckla kompetensen hos olika professioner inom den palliativa vården.

Kostnad: 495kr exkl. moms. Kursintyg utfärdas.

I samarbete med Nationella Rådet för Palliativ Vård (NRPV).


Mer i kalendern

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare