fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

SISTA CHANSEN, LÖNEENKÄTEN STÄNGER 31/1

Svara på löneenkäten!

Var med och gör skillnad. Ju fler som svarar desto bättre lönestatistik för alla medlemmar. Om du fått din lön reviderad efter lönerevisionen 2020 – uppdatera med din nya lön!
SISTA CHANSEN, LÖNEENKÄTEN STÄNGER 31/1
Svara på löneenkäten!
Läs mer

Prioriteringsordning vid antagning till hela Svenska Specialistkursen i Palliativ Medicin:

  1. ST-läkare i palliativ medicin med skriftligt individuellt utbildningsprogram (”ST-kontrakt”) undertecknat av ST-läkare, handledare och verksamhetschef. Det individuella utbildningsprogrammet ska bifogas ansökan.
  2. Specialistläkare som arbetar i specialiserad palliativ vård och som enligt intyg från handledare eller verksamhetschef har för avsikt att ansöka om specialistbevis i palliativ medicin men saknar ST-tjänst
  3. Övriga ST-läkare
  4. Övriga specialistläkare

Prioriteringsordning vid antagning till enstaka moduler av Svenska Specialistkursen i Palliativ Medicin:
Samma som ovan men med följande tillägg inom respektive prioriteringsgrupp:
• Deltagare som klarat av tidigare modul(er) under tidigare kursomgång, får prioritet vid antagning.

Anmälan till hela kursen (modul 1-4)
Anmälan till centrala kursadministratören via länk på C-kursens sida här. Sista anmälningsdag för hela kursen är tre månader innan start av modul 1.
Kursdeltagare som önskar fortsätta på kursen ska därefter, senast med två månaders framförhållning innan respektive modul, själv bekräfta sin kursplats till centrala kursadministratören. Vid utebliven bekräftelse kan platsen erbjudas annan sökande.

Anmälan till enstaka moduler
Anmälan till centrala kursadministratören via länk på C-kursens sida här senast två månader innan starten av respektive modul. Ingen lokal ansökning eller antagning förekommer. Intyg från tidigare avklarade moduler ska bifogas om prioritet vill åberopas, annars gäller prioriteringsordningen ovan.

Bekräftelse av kursplats
Eventuell plats på hela kursen meddelas för prioriteringsgrupp 1 under ansökningstidens gång men senast sista ansökningsdatum. Prioriteringsgrupp 2-4 får besked när ansökningstiden gått ut.
Eventuell plats på enstaka modul bekräftas två månader innan kursdatum.

Anmälningsavgift
När sökande fått besked om erhållen kursplats faktureras 1000 kr i anmälningsavgift. OBS -endast en anmälningsavgift debiteras. Fakturering för respektive modul sker lokalt.

Återbud
Om sökande som tilldelats plats på hela kursen (modul 1-4) säger upp denna senare än 2 månader innan modul 1 återbetalas inte anmälningsavgiften om 1000 kr. Avbokningsregler varierar i övrigt mellan moduler, kontakta centrala kursadministratören.

Övrigt
• Brytpunkt för inställd kurs går vid färre än 10 deltagare (gäller modul 1,2 och 4).
• Anmälan är individuell och erhållen kursplats kan inte överlåtas till annan.
• Max antal kursdeltagare är 30 för modul 1, 2 och 4 med tanke på grupparbeten och examination. För modul 3 är antalet endast 24 och uppdelat vid två tillfällen (12+12).

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.