fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

6
maj
till
7
maj
6 – 7 maj today

Radisson Blu hotel, Östergatan 10, Malmö

location_on

Johan Ursberg

eyecademy@outlook.com

0704-390781

person
Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Via följande länk:

Anmälan Akut Oftalmologi

Verksamhetschefs/huvudmans godkännande om ekonomiskt åtagande.

comment

1. Målgrupp

Nivå

AT-läkare, Läkare under specialistutbildning/ST, Färdiga specialister (Fortbildning)

Specialitet

Akutsjukvård, Allmänmedicin

Ytterligare information

Kursen riktar sig främst till ST-läkare inom akutsjukvård. Färdiga specialister såväl som AT-läkare anses också ha stor användning av kursen. Läkare inom specialiteten allmänmedicin är också välkomna.

2. Behovsbeskrivning

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter skall akutläkare kunna ”handlägga alla akuta sjukdomstillstånd och olycksfall, i alla åldrar, under begränsad tid och med tillgängliga resurser”. Man skall därtill kunna ”värdera risken kontra nyttan med olika handläggningsalternativ ur ett medicinskt, logistiskt och etiskt perspektiv samt ur ett patientsäkerhetsperspektiv”.

Runt om i landet är det ofta akutläkare som gör den primära bedömningen av ögonfall kvälls- och helgtid då de flesta sjukhus inte har en ögonjour dessa tider. Detta ställer särskilda krav på akutläkarens förmåga att hantera akuta oftalmologiska fall enligt ovanstående riktlinjer.

Många randar sig en kortare tid på ögonklinik men långt ifrån alla. En randning kan ge viss vana att hantera akuta oftalmologiska fall men ingen teoretiskt utbildning. Denna kurs fokuserar på akutläkarens vardag och hur man skall hantera akuta ögonfall strikt ur en akutläkares perspektiv.

Enligt SWESEM´s utbildningsutskott är det också av stor vikt att akutläkaren har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att, med sina begränsade resurser, avgöra tillståndets grad av akuticitet och kunna kommunicera sin bedömning med rätt terminologi samt initiera behandling av de mest akuta tillstånden.

Kursledningens ambition är att kursdeltagaren efter genomgången kurs skall känna en trygghet i att handlägga akuta oftalmologiska fall enligt ovan nämnda riktlinjer.

3. Kursens mål – förväntat resultat

Övergripande mål

1. Bättre medicinskt omhändertagande av ögonpatienter på en akutmottagning
2. Färre och mer adekvata remisser till specialistenhet
3. Större trygghet att handlägga denna patientgrupps akuticitet samt initiera behandling av de mest akuta tillstånden.
4. Kunna värdera oftalmologiska fynd som misstänkt del i systemsjukdom

Resultat för deltagaren

Kursen utgår från SWESEMs utbildningsutskotts riktlinjer för ”akut oftalmologi”. Ambitionen är att de teoretiska och praktiska kunskapsmål som eftersträvas skall uppnås till stor del i denna kurs.

I övrigt syftar kursen till att ge deltagaren:

  1. Ökade teoretiska kunskapsmål inom oftalmologi
  2. Praktiska färdigheter i oftalmologisk undersökningsteknik adekvat på en akutmottagning
  3. Större trygghet i att hantera en akutögonpatient
  4. Mer adekvata remisser och bättre kommunikation med rätt terminologi med ögonjour
Resultat för patient och samhället

Patienterna gynnas genom säkrare handläggning och korrekt omhändertagande på rätt vårdnivå samt minskad risk att dels behöva uppsöka ögonakut i onödan och dels att ej bli remitterad när behovet finns. Samhället gynnas av att patienterna handläggs korrekt på rätt vårdnivå. En medicinskt omotiverad remiss ger ökad belastning på specialistkliniker vilket leder till ökade köer och sned resursfördelning vilket i förlängningen leder till felaktig fördelning av samhällets resurser.

Delmål för ST angivna av kursproducent

Akutsjukvård

SOSFS 2015:8 delmål c1-c3, c5

4. Program

Schema

Torsdag 6 Maj

08.30-09.00 Registrering, kaffe och introduktion
09.00-09.30 Ögonbasics- anatomi och lite optik JU
09.30-10.15 Undersökningsteknik på akuten MvK
10.15-10.30 Bensträckare
10.30-11.15 Akutläkarens ögonvardag LH
11.20-12.00 Neurooftalmologi MN
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Akut synnedsättning och TA MN
14.00-16.00 Fika, gruppfall och praktiska övningar

Fredag 7 Maj

09.00-09.45 Trauma 1 (inkl orbita,frätskador) KE
09.45-10.00 Fika
10.00-10.45 Trauma 2 KE
10.45-11.00 Bensträckare
11.00-12.00 Röda ögon MvK,JU
12.00-13.00 Lunch
13.00-15.00 Falldiskussioner, kursutvärdering, Quiz och intyg

Föreläsare:
LH-Line Hård af Segerstad- Studierektor, Överläkare, akutkliniken Ystad

MN- Magdalena Naumovska- ST-läkare Ögonkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Subspecialicerar sig inom neurooftalmologi

KE- Karl Engelsberg- Överläkare, Ögonkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Subspecialist inom Okuloplastik och Orbita

MvK- Marcus von Knorring- Bitr. Överläkare Skånes Universitetssjukhus, Näthinne- och kataraktkirurg. Grundare av Eyecademy.

JU- Johan Ursberg- Överläkare- Aleris Ögonkliniker i Skåne, Kataraktkirurg, Okuloplastiker och allmän oftalmolog. Grundare av Eyecademy.

Extern länk

www.eyecademy.se

Referenser
  1. SWESEMs utbildningsgrupps riktlinjer för akut oftalmologi
  2. Ögonboken  – Kugelberg, Ygge
  3. Praktisk oftalmologi – Fahmy, Hamann
Genusperspektiv

Jämn könsfördelning av föreläsare har aktivt eftersträvats

5. Metodik

Pedagogisk metod

Föreläsningar, interaktiva fallgenomgångar, seminarier, träning med ögonmikroskop, praktiska övningar.

Kursmaterial

Föreläsningar och ev övrigt kursmaterial kommer att finnas tillgängligt elektroniskt innan kursstart.

Förberedelser

Läs gärna ögonboken av Kugelberg och Ygge. Tag med egna fall.

Kunskapskontroll

Quiz

Kompetensutveckling

Inhämtad kunskap och material från kursen kan presenteras för kollegor i den egna verksamheten.

Kompetensöverföring

Föreläsningsmaterial. Praktiska färdigheter.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Föreläsare får personlig skriftlig feedback av kursledningen baserat på utvärderingarna. Utvärderingarna kommer att användas för att förbättra och utveckla kursen.

Planering

Nej

Tidigare Lipus-certifiering

Akut oftalmologi

20200037

3-4 DEC 2020

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 6 maj 2021
Slutdatum: 7 maj 2021
Sista anmälningsdatum: 1 april 2021
Kursplats: Radisson Blu hotel, Östergatan 10, Malmö

Kursortens län

Skåne län

Antal deltagare

30

Språk

Svenska

Avgift

7 990 kr exkl. moms

Kursmaterial, fika och lunch ingår bägge dagar.

Kringkostnader

Resa och boende

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Via följande länk:

Anmälan Akut Oftalmologi

Verksamhetschefs/huvudmans godkännande om ekonomiskt åtagande.

Antagningsförfarande och bekräftelse

Antagning bekräftas i samband med ansökan.

Kursintyg

Intyg enligt SOSFS 2015:8 kommer att delas ut.

Kontaktperson

Johan Ursberg

eyecademy@outlook.com

0704-390781

Länk till kursens webbplats

www.eyecademy.se

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Marcus von Knorring och Johan Ursberg, Eyecademy AB

Katarina Lockman Frostred, Studierektor, Akutkliniken, Helsingborgs Lasarett

Ansvarig för innehåll

Marcus von Knorring och Johan Ursberg, Eyecademy AB

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Johan Ursberg, överläkare, specialist inom ögonsjukdomar, Aleris Ögonklinik, Ängelholm/Malmö. Tidigare studierektor för specialistutbildningen i Helsingborg. Undervisat läkarstudenter och distriktsläkare i olika forum.

Marcus von Knorring, bitr. överläkare, specialist inom ögonsjukdomar, Ögonkliniken Skånes Universitetssjukhus. Undervisat läkarstudenter och distriktsläkare tidigare i olika forum.

Kursadministration

Johan Ursberg, specialist inom ögonsjukdomar,
Marcus von Knorring, specialist inom ögonsjukdomar. Bägge Eyecademy AB.

Övriga samarbetspartners

Inga

Målgruppsrepresentant

Katarina Lockman Frostred, Överläkare och Studierektor, Akutkliniken, Helsingborgs Lasarett

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Eyecademy AB, Marcus von Knorring och Johan Ursberg

Kringarrangemang

Inga kringarrangemang

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer

Jävsförhållande

Inga

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem