fbpx
Hoppa till innehåll

Medlemsrådgivningen har stängt 25-26 oktober. I avsnittet Råd och stöd kan du hitta svar på vanliga frågor.

Akut Ortopedi

Kursen ger snabb förståelse för akuta ortopediska skador samt en del av de kroniska tillstånd som patienter ibland söker akut för. Målet är att ge deltagaren konkreta kunskaper för att kunna jobba mer självständigt på akutmottagning och jourcentral när det gäller akut omhändertagande av patient med symptom från rörelseapparaten.

Övergripande mål

Identifiering av fraktur i samtliga aktuella kroppsdelar. Genom upprepad träning i granskning av röntgenbilder kan deltagaren öva upp sin förmåga att snabbt leta fram frakturmönster.

Case-baserat lärande, inkluderat kroniska ortopediska problem som kan dyka upp på en akutmottagning. Diskussion om handläggning och aktuell evidens.

Triagering och flödestänkande på en akutmottagning. Målet är att skapa en förståelse för vad som behöver handläggas snabbt samt förslag på arbetsmetod för att handlägga flera patienter samtidigt.

Barnortopedi i ett akutsammanhang. Fokus på de skador som är vanligast hos barn på akutmottagning och jourcentral. Deltagaren kommer tillgodogöra sig tips och tricks samt få en klar förståelse för vad som är riktigt akut i symptombilden.

Översiktlig genomgång av ledskador i axelled och knäled inklusive planering och uppföljning. Detta inkluderar även det akut skadade knät med kärlpåverkan.

Kursen går igenom ryggsmärta från den ofta harmlösa ländryggsvärken till det urakuta cauda equina-syndromet. Deltagaren ska efter kursen känna sig trygg i en handläggningsalgoritm för det urakuta och den senaste evidensen vid ryggsmärta.

Utbildningen innefattar demonstration av status med fokus på de delar som uppfattas som svåra – axel, hand och knäled. Även gipsteknik är i fokus, både för behandling och akut stabilisering.

Som tillägg kommer även en kort föreläsning om juridiska frågor samt en praktisk algoritm för handläggning av misstänkt barnmisshandel och kontakt med socialtjänst.

Delmål för ST akutsjukvård

Målbeskrivning 2015

Delmål a1
Delmål c1-c3
Delmål c5
Delmål c11
Delmål c13

Målbeskrivning 2021

STc4-7
STc11


Mer i kalendern

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar

Bli medlem i oktober – vi bjuder på medlemskapet i tre månader!