Hoppa till innehåll

Forskningsintroduktion för ST-läkare i akutsjukvård

Hej utbildningsansvariga! Välkommen att anmäla era ST-läkare i akutsjukvård till kursen  “Forskningsintroduktion för ST-läkare i akutsjukvård”.

Direkt till anmälan!

Kursen ges av SWESEMs Forsknings- och utbildningsutskott.
Kursen omfattar totalt ca en veckas arbetstid och är uppbyggd i åtta moduler där varje modul består av en tre delar: självstudier, inlämningsuppgifter och seminarium.

Delarna är disponerade så att modulerna omfattar fem timmar arbetstid vardera, inklusive förberedelsetiden och seminariet. Seminariet ges kl.11-13 på nedan datum. Material till självstudierna består av kortare inspelade föreläsningar och artiklar och kommer att tillhandahållas i förväg.

De åtta modulerna är:
1. 20.e januari – EBM och evidensheirarki
2. 17 februari – Hur granskar man en vetenskaplig artikel?
3. 17 mars – Vad betyder förkortningarna? Epidemiologisk ABC för ST-läkare
4.  28 april – Statistik för ST-läkare
5. 8 sept – Litteratursökning
6. 6 oktober – Att ställa en forskningsfråga, från idé till projekt
7. 10 november – Forskningsetik och lagrum
8. 8 december – Vetenskapligt skrivande

Kursen omfattar delmålen A5 och C7 i målbeskrivningen enligt SoS målbeskrivning i akutsjukvård, 2015.

För godkänd kurs krävs aktivt deltagande vilket inkluderar inlämningsuppgifter, deltagande i seminarier samt en forskningsplan som lämnas in på slutet av kursen.

SWESEMs medlemmar har förtur. Vi ser fram emot er anmälan,
Hälsningar,

SWESEMs FoU utskott


Mer i kalendern

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare