Hoppa till innehåll

Kliniska Ultraljudskurs, HT 2023

Nordens första utbildningsprogram i pediatriskt kliniskt ultraljud (point-of-care ultrasound, POCUS) tar emot ansökningar till höstens kurs!

Patientnära eller kliniskt ultraljud har spridit sig från vuxenakutsjukvård till diverse delar av medicin, inte minst till barnsjukvården. Förutom inom pediatrisk akutsjukvård har entusiasmen kring POCUS ökat markant i olika barnverksamheter, t.ex neonatologi, barnintensivvård och allmän barnsjukhusvård (pediatric hospital medicine) med rekommendationer för användning och träning från olika professionella föreningar inom barnsjukvården under senaste åren.

Den pediatriska POCUS kursen på ALB är landets första och ena ultraljudskurs med fokus på barnsjukvården. Vi har utbildat över 100 adepter från olika verksamheter sedan 2018. Kursens fokus ligger på att erbjuda goda grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter inom ”core” applikationsområden. Verksamheter som är i behov av mer avancerade ultraljudskunskaper kan därefter lätt och smidigt bygga på dessa grundfärdigheter. Initiativet är även en del av en regional och nationell samverkan, tillsammans med bl.a. StGöran:s Ultraljudsakademi som syftar på att bidra till etablering och spridning av POCUS i Sverige.

Under hösten 2023 erbjuds ALB:s POCUS Kurs på 3×2 utbildningsdagar+handledningsdagar över en period av drygt 2 månader. Kliniskt ultraljud är en komplex färdighet och det krävs ett strukturerat och ihärdigt tillvägagångssätt för att man ska uppnå en stabil kompetensnivå. Utöver kontaktdagarna krävs det mycket eget arbete med inläsning och träning. Därför är det vår starka rekommendation att deltagare även önskar dagtidsplacering i åtminstone ett par veckor på Barnakuten i Solna eller i en annan verksamhet där tillgång till ultraljud kompetens och handledning finns.

Kursen kommer att avslutas med examination och certifiering. Datumen för höstens kurs följer nedan:

v40, 2-3/10, mån-tis: Core Modul Thorax (Intro, Lunga, Hjärta) + Handledningsdag

v43, 23-24/10 mån-tis: Core Modul Buk (Trauma, Urogenital, Tarm) + Handledningsdag

v47, 20-21/11, mån-tis: Avancerad Modul Barnakutsjukvård (Mjukdel, Muskuloskeletal, UL-ledda procedurer) + Handledningsdag

Kursen är väldigt intensiv och kräver mycket egen engagemang för att man ska kunna samla in tillräckligt med undersökningar utanför kursdagarna och uppnå god kompetensnivå. Därför krävs det att man är kliniskt verksam och har tillgång till ultraljudsmaskin under kursens gång. Man kan välja att gå bara vissa delar av kursen, om detta anses mer lämplig. Vi rekommenderar dock att man är med Thorax modulen om man inte har större erfarenhet med ultraljud sedan tidigare.

OBS: Kursdeltagandet måste godkännas först av närmaste chef & schemaläggare innan ansökan skickas in!

Kursavgiften för deltagare utanför ALB är 14.000 kr + moms för hela kursen (6 heldagar + examination), alternativt 7.000 kr + moms per modul om man väljer att gå bara delar av kursen (examinationen ingår).


Mer i kalendern

12
mar

SWEETs25

Vi möts v11 för vårt nationella möte i Marstrand. Tre dagar för Sveriges akutläkare att mötas, diskutera och lära sig av varandra.

Läs mer

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare