fbpx
Hoppa till innehåll

Fredagen den 15 oktober har Medlemsrådgivningen stängt. I Råd och stöd  hittar du svar på vanliga frågor.

Dokument & vägledning
Årsmötesinformation för lokalavdelningar

Årsmötesinformation för lokalavdelningar

Årsmötet sammanfattar året som har varit, samt sätta målen för året som kommer. Det är också det högsta beslutande organet i lokalavdelningen. Årsmötets deltagare sätter målen som de sedan ger styrelsen i uppdrag att förverkliga.  

Redan när ni är nytillträdda ledamöter i styrelsen behöver ni inventera vad som ska på plats till nästa årsmöte.  

Årsmötet

Vad ska tas upp på årsmötet? 
Vad som ska tas upp på ert årsmöte bestäms av er lokala stadga. Vanliga punkter är redovisning av året som varit, planering inför kommande år och val av nya ledamöter.  

Extra årsmöte eller allmänt medlemsmöte? 
Ibland behöver man fyllnadsvälja efter avhopp, eller fastställa något som ordinarie årsmöte inte återremitterat eller så har något annat hänt som gör att föreningen måste kalla sina medlemmar igen för att få mandat att gå vidare i en fråga. Detta brukar hållas inom ramen för ett extra årsmöte. I en del av SYLF:s lokala stadgor finns ingen bestämmelse kring extra årsmöte. Det beror på att i fackliga sammanhang benämns Extra årsmöte ofta för Allmänt medlemsmöte.  

Intressera och väck engagemang 
Ett årsmöte är kanske det viktigaste mötet på året, men många frågor kan upplevas som formalia och tyvärr ganska tråkiga. Bjud gärna in en föreläsare, representanter från SYLF nationellt eller gör något annat intressant som skapar ett mervärde för medlemmarna att komma till årsmötet.   

SYLF:s årsmötesperiod
Alla lokalavdelningar har årsmöten mellan första september – 15 februari.  

Annonsera årsmötet – när då? 
All kommunikation till medlemmarna sker via era egna sociala medier, och via nyhetsbrev som skickas ut från SYLF centralt. När det är dags att kalla medlemmarna till årsmötet, kontakta kansliet i god tid för att få ut kallelser och handlingar. Inte sällan sammanfaller deadline för kallelse med jul och nyår.  

Viktigt att tänka på inför årsmöten:

1). Digitalt i år?
Många planerar för digitala årsmöten. Vägledning kring planering och utförande av digitala årsmöten har vi sammanställt här.

2). Bjud in! 
Bjud gärna in SYLF centralt att delta. Kontaktuppgifter hittar du här.

3). Planerar ni en stadgeändring?
Stäm av förändringarna med centrala SYLF-styrelsen innan de skickas ut. En antagen stadga blir gällande först efter att den godkänts av SYLF centralt.

4). Besluta om medlemsavgiften – för nästnästa år
Besluta om medlemsavgiften som ska bli gällande för nästnästa år (om ni har styrelsemöte september-december) eller nästa år (för er som har styrelsemöte januari-februari). Detta för att ni ska ha möjlighet att rapportera in rätt summa till Läkarförbundet. Medlemsavgiftsbeslutet ska räknas per månad.

5). Rapportera in vilka som valts så snabbt som möjligt
Skicka uppgifterna om vilka som valts till kansli@sylf.se och deras kontaktuppgifter, samt vilka som inte längre ska ha förtroendeuppdrag. Det är viktigt eftersom det är först när vi vet om vilka som har valts som vi kan ge dem rätt behörigheter i medlemsregistret. Som förtroendevald har du rätt att se mer information än en vanlig medlem, och det är din roll som förtroendevald som avgör vilka mejlutskick du får.
Använd er gärna av denna som underlag.

6). Skicka in en kopia på ert protokoll
Vi behöver det tillhanda till kansli@sylf.se senast 2021-03-10.
En organisation som inte skickat in sitt protokoll, eller uppgifter om förtroendevalda för andra året i rad anses vara vilande.

 

 

 

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar

Bli medlem i oktober – vi bjuder på medlemskapet i tre månader!