fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Årsmötet

Vad ska tas upp på årsmötet? 
Vad som ska tas upp på ert årsmöte bestäms av er lokala stadga. Vanliga punkter är redovisning av året som varit, planering inför kommande år och val av nya ledamöter.  

Extra årsmöte eller allmänt medlemsmöte? 
Ibland behöver man fyllnadsvälja efter avhopp, eller fastställa något som ordinarie årsmöte inte återremitterat eller så har något annat hänt som gör att föreningen måste kalla sina medlemmar igen för att få mandat att gå vidare i en fråga. Detta brukar hållas inom ramen för ett extra årsmöte. I en del av SYLF:s lokala stadgor finns ingen bestämmelse kring extra årsmöte. Det beror på att i fackliga sammanhang benämns Extra årsmöte ofta för Allmänt medlemsmöte.  

Intressera och väck engagemang 
Ett årsmöte är kanske det viktigaste mötet på året, men många frågor kan upplevas som formalia och tyvärr ganska tråkiga. Bjud gärna in en föreläsare, representanter från SYLF nationellt eller gör något annat intressant som skapar ett mervärde för medlemmarna att komma till årsmötet.   

SYLF:s årsmötesperiod
Alla lokalavdelningar har årsmöten mellan första september – 15 februari.  

Annonsera årsmötet – när då? 
All kommunikation till medlemmarna sker via era egna sociala medier, och via nyhetsbrev som skickas ut från SYLF centralt. När det är dags att kalla medlemmarna till årsmötet, kontakta kansliet i god tid för att få ut kallelser och handlingar. Inte sällan sammanfaller deadline för kallelse med jul och nyår.  

Viktigt att tänka på inför årsmöten:

1). Digitalt i år?
Många planerar för digitala årsmöten. Vägledning kring planering och utförande av digitala årsmöten har vi sammanställt här.

2). Bjud in! 
Bjud gärna in SYLF centralt att delta. Kontaktuppgifter hittar du här.

3). Planerar ni en stadgeändring?
Stäm av förändringarna med centrala SYLF-styrelsen innan de skickas ut. En antagen stadga blir gällande först efter att den godkänts av SYLF centralt.

4). Besluta om medlemsavgiften – för nästnästa år
Besluta om medlemsavgiften som ska bli gällande för nästnästa år (om ni har styrelsemöte september-december) eller nästa år (för er som har styrelsemöte januari-februari). Detta för att ni ska ha möjlighet att rapportera in rätt summa till Läkarförbundet. Medlemsavgiftsbeslutet ska räknas per månad.

5). Rapportera in vilka som valts så snabbt som möjligt
Skicka uppgifterna om vilka som valts till kansli@sylf.se och deras kontaktuppgifter, samt vilka som inte längre ska ha förtroendeuppdrag. Det är viktigt eftersom det är först när vi vet om vilka som har valts som vi kan ge dem rätt behörigheter i medlemsregistret. Som förtroendevald har du rätt att se mer information än en vanlig medlem, och det är din roll som förtroendevald som avgör vilka mejlutskick du får.
Använd er gärna av denna som underlag.

6). Skicka in en kopia på ert protokoll
Vi behöver det tillhanda till kansli@sylf.se senast 2021-03-10.
En organisation som inte skickat in sitt protokoll, eller uppgifter om förtroendevalda för andra året i rad anses vara vilande.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem