Hoppa till innehåll

Årsmötesinformation för lokalavdelningar

Årsmötet sammanfattar året som har varit, samt sätter målen för året som kommer. Det är det högsta beslutande organet i lokalavdelningen. Årsmötets deltagare fastslår målen och ger sedan styrelsen i uppdrag att förverkliga dem.   

Årsmötet sammanfattar lokalavdelningens år och sätter målen för det kommande.

Årsmötet

Vad ska tas upp på årsmötet? 
Vad som ska tas upp på ert årsmöte bestäms av er lokala stadga. Vanliga punkter är redovisning av året som varit, planering inför kommande år och val av nya ledamöter och andra förtroendeuppdrag. Redan när ni är nytillträdda ledamöter i styrelsen behöver ni inventera vad som ska på plats till nästa årsmöte.  

Extra årsmöte eller allmänt medlemsmöte? 
Ibland behöver man fyllnadsvälja efter avhopp, eller fastställa något som ordinarie årsmöte inte återremitterat eller så har något annat hänt som gör att föreningen måste kalla sina medlemmar igen för att få mandat att gå vidare i en fråga. Detta brukar hållas inom ramen för ett extra årsmöte. I en del av SYLF:s lokala stadgor finns ingen bestämmelse kring extra årsmöte. Det beror på att i fackliga sammanhang benämns Extra årsmöte ofta för Allmänt medlemsmöte.  

Intressera och väck engagemang 
Ett årsmöte är kanske det viktigaste mötet på året, men många frågor kan upplevas som formalia och tyvärr ganska tråkiga. Bjud gärna in en föreläsare, representanter från SYLF nationellt eller gör något annat intressant som skapar ett mervärde för medlemmarna att komma till årsmötet.   

SYLF:s årsmötesperiod
Alla lokalavdelningar har årsmöten mellan 1 september – 15 februari.  

Annonsera årsmötet – när då? 
All kommunikation till medlemmarna sker via era egna sociala medier, och via nyhetsbrev som skickas ut från SYLF centralt. När det är dags att kalla medlemmarna till årsmötet, kontakta kansliet i god tid för att få ut kallelser och handlingar. Inte sällan sammanfaller deadline för kallelse med jul och nyår. Kansliet är julstängt över jul och en liten bit in i januari.

Viktigt att tänka på inför årsmöten:

1). Bestäm när ni ska ha ert möte
Finns särskilda tidsgränser i stadgan? Hur långt innan behöver ni skicka ut info och kalla till mötet? Sammanfaller sista datum med perioden då kansliet är stängt för julledighet? Gör en tidslinje över vad som behöver vara på plats när.

2). Bjud in! 
Bjud gärna in SYLF centralt att delta. Kontaktuppgifter hittar du här.

3). Planerar ni en stadgeändring?
Stadgeändringar måste godkännas av SYLF centralt. Stäm därför av förändringarna med centrala SYLF-styrelsen innan de skickas ut. En antagen stadga blir gällande först efter att den godkänts av SYLF centralt, och i värsta fall kan en stadgeändring behöva tas på ett extra årsmöte eller nästa år om den inte har gått på remiss till styrelsen först.

4). Besluta om medlemsavgiften – för nästa eller nästnästa år
Besluta om medlemsavgiften som ska bli gällande för nästnästa år (om ni har styrelsemöte september-december) eller nästa år (för er som har styrelsemöte januari-februari). Detta för att ni ska ha möjlighet att rapportera in rätt summa till Läkarförbundet. Medlemsavgiftsbeslutet ska vara en summa i helkronor per månad.

5). Rapportera in vilka som valts så snabbt som möjligt
Fyll i dokumentet "Utdrag ur mötesprotokollet" och skicka in uppgifterna om vilka som valts till kansli@sylf.se, senast 2022-03-10, men gärna så snart som möjligt. Det är viktigt eftersom det är först när vi vet om vilka som har valts som vi kan ge dem rätt behörigheter, uppdatera mejl och kan ta bort behörigheter för tidigare förtroendevalda som inte längre bör ha tillgång. Som förtroendevald har du rätt att se mer information än en vanlig medlem, och det är din roll som förtroendevald som avgör vilka mejlutskick du får.

6). Skicka in en kopia på ert protokoll
Vi behöver det tillhanda till kansli@sylf.se senast 2023-03-10.
En organisation som inte skickat in sitt protokoll, eller uppgifter om förtroendevalda för andra året i rad anses vara vilande.

7). Digitalt i år?
Förhoppningsvis slipper ni digitala årsmöten i år, men planerar ni ändå för digitala årsmöten har vi sammanställt information här.

 

 

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare