Hoppa till innehåll

Mötesverktyg för digitala möten

Här har vi samlat information och lathundar som ett stöd när du ska skapa och genomföra digitala möten.

SYLF erbjuder sina lokalavdelningar Zoom och VoteIT som mötesverktyg. Zoom används för ljud och bild under mötet, och för större möten som kräver motionshantering och voteringar erbjuder vi också VoteIT.

Kontakta kansliet så snart ni vet om ni kommer vilja använda något av dem.

Kom igång och kom ihåg – övning ger färdighet!

Precis som med vanliga fysiska årsmöten och föreningsmöten så är vi alla barn i början. Det handlar om att skaffa sig erfarenhet, det är svårt att läsa sig till hur man gör på bästa sätt, man måste helt enkelt bara komma igång, testa och få erfarenhet.

Checklista inför digitalt årsmöte

❑ Boka Zoom från kansli@sylf.se innan ni satt datum för att kontrollera att det är tillgängligt.

❑ Kommer ni ha mycket diskussion och många voteringar? Be då också att få hjälp för att sätta upp VoteIT.

❑ Bestäm er för en arbetsordning för mötet.

❑ Testkör hela mötet och dagordningen med styrelse och tilltänkt mötesordförande.
– Förbered vilka som kan tänkas vara rösträknare, justerare, sekreterare och moderator.
– Fungerar skärmdelning vid uppvisning av powerpoint?
– Fördela ansvaret för dagordningspunkterna mellan styrelsens ledamöter.

❑ Påminn gärna kort inpå mötet.

Se mer info i Digitala möten: Förberedelser och checklista.

Här följer en rad dokument som hjälp i förberedelse och genomförande av digitala möten