fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Styrelsen behöver nu ha lokalavdelningarnas åsikter för att kunna gå vidare i arbetet med strategin som ska föreslås.

Vi önskar era svar senast 28/2. Frågor om strategin kan riktas till Anders Lundberg, anders.lundberg@sylf.se, 0706213920. 

Vi vill veta vad ni tycker om:

  • Strategins längd
  • Vilka och hur många strategiska mål strategin ska innehålla.

Vad föreslår styrelsen:

En långsiktig strategi med ett fåtal mål.

I det bifogade materialet finns information om fyra områden som styrelsen efter analys har funnit som de viktigaste fokusområdena för SYLF åren som kommer.

  • G1 Underläkarlöner utvecklas snabbare än konsumentprisindex 
  • F2 Inga ofrivilliga/undvikbara väntetider till AT 
  • F3 Inga ofrivilliga/undvikbara väntetider till BT/ST 
  • A1 Anslutningsgraden är 82% 

Goda underläkarlöner

Mål: G1 Underläkarlönerna utvecklas snabbare än konsumentprisindex
Underläkare har haft löner som inte ökat i lika hög grad som de seniora kollegornas. När en allt större underläkargrupp kommer in på arbetsmarknaden samtidigt som den seniora läkargruppen går i pension finns risken för att lönerna också kommer normeras nedåt, med minskad livslön som följd.
SYLF nationellt kan verka för frågan hos SLF, men också arbeta för att förtroendevalda runt om i landet har goda möjligheter att påverka lokal lönebildning, via utbildning, nätverk och kunskapsunderlag.

Att kunna bli färdig specialist utan fördröjningar:

Mål: F2 I:nga ofrivilliga/undvikbara väntetider till AT och F3 Inga ofrivilliga/undvikbara väntetider till BT/ST
Det råder specialistläkarbrist i Sverige, och våra medlemmar vill inget hellre än att nå dit. Dels handlar det om dimensioneringen av antalet platser och ansvaret för uppföljning.
SYLF nationellt kan arbeta med detta genom att sammanfatta kunskapsunderlag kring läget för AT och BT, kommunicera risker med fördröjd progression, och påverka beslutsfattare.

En stark röst för underläkarkåren

Mål: A1 Anslutningsgraden är 82% 

SYLF:s möjlighet att påverka internt i SLF nationellt är avhängigt vår storlek. Det gäller såväl på SLF:s fullmäktige men också i andra kontakter internt i förbundet. Vår möjlighet att också få gehör för underläkarfrågorna lokalt ökar om vi är många. Idag har SYLF lägre anslutningsgrad gentemot sin potentiella medlemsgrupp än SLF har.

För att nå en hög anslutningsgrad behöver SYLF synas mer, både lokalt och nationellt. Det ska vara lätt att vara förtroendevald och satsningar på att förenkla arbetet som SYLF:are kan också ingå i detta. Dessutom är anslutningsgraden också något som påverkar SYLF:s ekonomi: ju fler vi är, desto mer kan vi göra.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem