fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Ny stadga

Den nuvarande gruppens arbete ligger till grund för den proposition som styrelsen förväntas presentera vid SYLF:s fullmäktigemöte 2021. SYLF:s ordförande Madeleine Liljegren utsågs av styrelsen att leda arbetsgruppen. Samtliga lokalföreningar kontaktades via mail med förfrågan om att nominera deltagare till arbetsgruppen. SYLFs styrelse utsåg 2020-06-05 en arbetsgrupp bestående av;

 • Camilla Ringström Lindh – SYLF Stockholm
 • Greg Winski – SYLF Stockholm
 • Robert Holmqvist – SYLF Sörmland
 • Madeleine Liljegren – ordförande SYLF

Arbetsgruppen har fram till dags dato ((201001) haft tre arbetsmöten och däremellan kontinuerlig kontakt med regelbundna digitala avstämningar.

Tidsplan för arbetet:

 • Remiss till lokalavdelningar 5/10
 • Diskussion och inspel vid Repskapet 20-21/10
 • Remiss till SYLF-styrelsen 8/11
 • Revideringar efter styrelsens synpunkter, därefter åter till styrelsen 6/12
 • Remiss till Läkarförbundets styrelse 15/12
 • Remiss till lokalavdelningarna med deadline 28/2
 • Slutgiltigt förslag 7/4
 • Beslut vid FUM 7-8/5

Arbetet med att revidera stadgarna är omfattande, då detta inte har gjorts i sin helhet under överskådlig tid. Ändringsförslagen är av såväl språklig som innehållsmässig valör. Vi har försökt att eftersträva en simplifiering för ökad förståelse och därmed starkare föreningsdemokrati. Arbetsgruppen är väl medveten om att vissa formuleringar och förslag kommer att väcka extra mycket uppmärksamhet. Det är vår ambition att vi med ovanstående tidsplan ska ha goda möjligheter att hinna diskutera igenom förslaget ordentligt i god tid innan propositionen presenteras.

Vid synpunkter eller frågor som rör arbetsgruppens arbete och det nya förslagets innehåll, kontakta ordförande Madeleine Liljegren på madeleine.liljegren@sylf.se.

Vid allmänna frågor, kontakta SYLF:s kansli på kansli@sylf.se.

Vill du bli förtroendevald?

Kontakta din lokalförening och anmäl ditt intresse.

Hitta förening

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem