fbpx
Hoppa till innehåll

Lön

Inom Region Stockholm förhandlas AT-lönen i det så kallade LOK-avtalet (lokalt kollektivavtal) mellan Stockholms läkarförening och regionen.

SYLF Stockholm har inget eget förhandlingsmandat men en representant från oss brukar alltid vara med i förhandlingsdelegationen för att bevaka underläkarnas intressen. Sedan en tid tillbaka tillämpas en så kallad AT-trappa, vilket är unikt för Stockholm. Trappan har höjt AT-läkarnas löner 

LOK-avtalet reglerar också lönerna för med.stud. och för läkare med utbildning/kompetensbevis från annat land än EES/EU land  och som enligt särskilt beslut av Socialstyrelsen fullgör provtjänstgöring.

En höjning av AT-trappan har förhandlats fram i januari 2021, enligt nedan. Höjningen gäller från 1 april 2020 och retroaktiv lön ska betalas ut.

AT-trappan gäller nu även alla examinerade läkare före AT vilket tidigare ofta har varit praxis, men det är nu förtydligat i avtalet.

Lägsta lön för AT-läkare och examinerade läkare är fastställd till följande belopp:

Tid  2020-04-01 2021-04-01 2022-04-01
0-12 mån 33 100 33 800 34 300
13-24 mån 33 700 34 400 34 950 
25-36 mån 34 200 34 900 35 500
37-48 mån 34 900 35 600 36 200
49- mån 35 600 36 300 36 950

Tid betyder arbetad tid i månader. När tiden går förflyttas man både vertikalt och horisontellt i tabellen.

Tänk på att avtalet reglerar lägsta lön för AT-läkare. Vi uppmanar alla att försöka få till stånd en individuell löneförhandling och därigenom få upp lönen.

Tänk även på att om har varit föräldraledig från en tjänst (= du kan visa upp ett tjänstgöringsintyg på att du varit anställd under tiden) så ska den tiden räknas in i AT-trappan. Tyvärr gäller detta inte om du varit föräldraledighet och inte haft en anställning under den tiden. Se till att du har en anställning under hela din föräldraledighet!

Vissa sjukhus räknar in forskningstid i AT-trappan (upp till en viss gräns).

Hela LOK-avtalet finns här

Har du fått för låg lön?

Inser du att du har blivit underbetalad bör du rätt till att få tillbaka lönen retroaktivt. Börja med att visa din chef det lokala kollektivavtalet. Om det inte räcker, hör av dig till Läkarförbundets kansli i Stockholm. De kan hjälpa dig att driva betalning av lönefordringar från två år tillbaka i tiden.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar