fbpx
Hoppa till innehåll
Nyheter
Årsmöte SYLF Västernorrland 2020

Årsmöte SYLF Västernorrland 2020

Årsmöte för SYLF Västernorrland hålls den 13 januari 2021 klockan 17:15. Mötet hålls på plats på sjukhusen i små grupper följandes FHM:s rekommendationer, eller med fördel via den digitala plattformen Microsoft Teams. Länk kan skickas.

Nyhet

På mötet avhandlas bl.a. följande punkter:
– Styrelsens verksamhetsberättelse
– Ekonomisk årsredovisning
– Revisionsberättelse
– Redogörelse från representanter i Medelpads (MLF) och Ångermanlands (ÅLF) Läkarföreningar
– Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelsen
– Frågor som Styrelsen hänskjutit till Årsmötet
– Frågor som enskilda medlemmar väckt inför Årsmötet
– Val av Ordförande
– Val av Kassör
– Val av Firmatecknare
– Val av övriga Styrelsemedlemmar
– Val av delegater till SYLF:s fullmäktige (2 representanter) och ersättare för dessa
– Nomineringar till MLF/ÅLFs styrelser
– Val av Revisor och Revisorssuppleant
– Val av Valberedning
– Fastställande av Årsavgift för medlemskap under 2023
– Förslag till stadgeändringar

Bifogat finns även Verksamhetsberättelsen för 2020.

Kandidaturer och/eller förlag till mötespunkter skickas in per e-post vasternorrland@sylf.se. Önskas möteslänk till MS Teams går det bra att kontakta oss på samma mailadress.

Välkomna, alla medlemmar!

Stefan Peyda
Ordf. SYLF Västernorrland

 

Verksamhetsberättelse Västernorrland 2020


Fler nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar