Hoppa till innehåll
Nyheter
Fler tjänstgöringsställen ska kunna ingå i AT

Fler tjänstgöringsställen ska kunna ingå i AT

Så länge verksamhetschef och handledare intygar att AT-läkaren har uppnått målen för tjänstgöringen ska detta kunna tillgodogöras.
Nyhet

Socialstyrelsen meddelar idag, efter en fråga från Sveriges läkarförbund och SKR, att så länge verksamhetschef och handledare anser att målen för AT har uppnåtts i enlighet med SOSFS 1999:5. Det öppnar för en betydligt större flexibilitet i planeringen av AT.

Allmäntjänstgöringen (AT) ska genomföras inom medicin, psykiatri, kirurgi och allmänmedicin. Vilka olika kliniska placeringar som kan ingå inom ramen för detta har dock inte förändrats nämnvärt över lång tid. SYLF har drivit att fler tjänstgöringsställen ska kunna ingå i AT. Det skulle öppna för fler AT-platser överlag och därmed också minska väntetiderna mellan examen och legitimation.

"Regionerna bör skyndsamt kartlägga inom vilka placeringar man skulle kunna nå AT-målen. Vi ser i årets AT-rapport att många fått tjänstgöra inom andra områden än de "klassiska" AT-placeringarna under pandemin, men endast ett fåtal inte har lyckats uppnå AT-målen inom den tid som varit planerad. Det här beskedet är efterlängtat", säger Camilla Ringström Lindh. "Det innebär också att de platser som regionerna rapporterat in i sin planering fram till 2024 borde kunna öka".

I AT-rapporten 2021 skrev vi att fler kliniska placeringar skulle kunna godkännas är en nödvändig åtgärd för att minska AT-platsbristen. Ytterst är det dock viktigt att regionerna ökar sina ambitioner för AT.

SYLF kommer också bevaka att detta genomförs på ett säkert sätt via sina lokala representanter. AT-läkarnas arbetsmiljö är en prioriterad fråga.

Läs mer om beslutet här i Läkarförbundets pressmeddelande, där också SYLF:s ordförande Madeleine Liljegren uttalar sig. Där får du också veta om hur 2020 års kollektivavtal var en förutsättning för att detta beslut skulle komma till stånd. Det här är också en av SYLF:s prioriterade frågor i den nyss antagna strategin för att väntetiderna till specialistbevis ska minska.Fler nyheter


Krångligt och svårt att veta vad som gäller för jour och andra ersättningar? Vi har gjort en sammanställning över vad som gäller för respektive ersättning utifrån det lokala kollektivavtalet. Ersättningarna gäller för jour inom slutenvården i Kristianstad/Ystad/Hässleholm. Obs! Avvikelser hos …

Möt SYLF:s nyvalda styrelsemedlemmar

Under SYLF:s fullmäktige 2022 valdes fyra nya styrelsemedlemmar in i styrelsen och två befintliga styrelsemedlemmar valdes in på posterna Ordförande samt Förste vice ordförande. Vi ställde några frågor till de nyvalda om hur de ser på sitt uppdrag i SYLF …

Inspirationsföreläsning om chefskap med Tina Crafoord

SYLF Värmland bjuder in till en inspirerande lunchföreläsning med Tina Crafoord om vilka möjligheter det finns som läkare och chef. Datum & Tid: 1 juni 2022. Lunchföreläsningen kl. 12.15-13.00Lunch serveras…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar
SLF.se Nyheter
Fler tjänstgöringsställen ska kunna ingå i AT