info Just nu är det många som ringer till oss och det kan vara svårt att komma fram på telefon. Har du problem med ditt OCR-nummer? Eller saknar du din e-faktura? Här läser du mer om fakturering från Läkarförbundet.

Inledning
I detta dokument finns de riktlinjer och rutiner som gäller när medarbetare reser i tjänsten, det vill säga resor som har direkt anknytning till arbetet.
För de dagliga resorna som görs mellan bostaden och arbetsplatsen utgår inga ersättningar från arbetsgivaren.
Riktlinjerna är en sammanställning och tillämpning av aktuella reseersättningar i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet BIA, TRAKT 04, samt lokala regler för Region Jönköpings län.
Vid planering av interna och externa möten bör möjligheten att mötas utan att resa övervägas till exempel genom telefonkonferens, videomöte eller webbmöte. I det fall det är nödvändigt att resa med bil ska poolbil användas i första hand.

Arbete på flera orter

Region Jönköpings län kan fatta beslut om att organisera verksamheten på ett sådant sätt att medarbetarna får arbeta på flera orter.
Det innebär att medarbetaren har en ordinarie ort/arbetsplats där huvuddelen av tjänstgöringen är förlagd (tjänsteställe/verksamhetsort) med rätt till ersättning enligt dessa riktlinjer för tjänstgöring vid annan ort.
Definition av vanlig verksamhetsort och tjänsteställe enligt Inkomstskattelagen 12 kap.
7 § Med vanlig verksamhetsort avses ett område inom 50 kilometer från den skattskyldiges tjänsteställe. Som vanlig verksamhetsort behandlas också ett område inom 50 kilometer från den skattskyldiges bostad.
8 § Tjänstestället är den plats där den skattskyldige utför huvuddelen av sitt arbete. Utförs detta under förflyttning eller på arbetsplatser som hela tiden växlar, anses i regel den plats där den skattskyldige hämtar och lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter som tjänsteställe.

Resa under eller utanför arbetstid

Medarbetaren får resa på arbetstid för:

  • Arbete på annan ort som omfattar samma klockslag som medarbetaren skulle ha gjort vid det ordinarie tjänstestället och resan görs under flextid eller ordinarie arbetstid.
  • Arbete vid annan ort som påbörjas vid senare klockslag och arbetet har påbörjats vid ordinarie tjänsteställe.
  • Arbete vid annan ort som avslutas vid tidigare klockslag och arbetet kommer att avslutas vid ordinarie tjänsteställe.
  • Medarbetare får resa utanför arbetstid för:
    konferens/utbildning utanför ordinarie arbetstid (se eventuell ersättning för färdtid nedan).

Exempel A: En medarbetare med ordinarie tjänsteställe i Jönköping ska tjänstgöra i Värnamo ett helt arbetspass under ordinarie arbetstid. Resan till och från Värnamo räknas som arbetstid.

Färdtidsersättning

Färdtidsersättning är ersättning för restid som skett utanför ordinarie arbetstid. Ersättningen ger kompensation för att medarbetares fritid tas i anspråk för resa i arbetet.
I restid inräknas också förflyttning mellan olika färdmedel. Det förutsätts att medarbetare som själv ordnar sin resa planerar den så att minsta möjliga ersättningsgrundande restid uppstår.
Restiden räknas inte som arbetstid och inte heller som mertid/övertid och behöver därför inte registreras på annat sätt än för beräkning och utbetalning av färdtidsersättning.
Färdtidsersättning betalas om resan varit längre än 50 km från tjänstestället/hemmet och varat minst en halvtimme. Restiden räknas antingen från tjänstestället eller från hemmet beroende på var den faktiskt påbörjas eller avslutas.
Färdtidsersättningen är 53% av timlönen (månadslönen kr/165 tim för heltid) för de första 10 timmarna/kalendervecka och 80% av timlönen för tid därutöver. Ersättningen betalas alltid som kontantbelopp och kan inte omvandlas till ledighet.
Färdtidsersättning betalas inte för tiden mellan klockan 22.00–06.00 om medarbetare har sovplats på färdmedlet. Färdtidsersättning betalas inte för de chefer/medarbetare som i sin anställning har en enskild överenskommelse om förtroendearbetstid.

Färdtidsersättning utges inte när medarbetaren reser på flextid/arbetstid.

Exempel B: En medarbetare bor och arbetar i Jönköping och ska resa till en utbildning/konferens i Stockholm.
Resan sker utanför ordinarie arbetstid. Medarbetaren har rätt till färdtidsersättning för hela restiden.

Exempel C: En medarbetare bor i Mullsjö och arbetar i Jönköping. Medarbetaren ska åka på en utbildning/konferens i Eksjö.
Resan sker utanför ordinarie arbetstid. Färdtidsersättningen utgår från hemmet eftersom resan startar där.

Exempel D: Medarbetaren i exempel C åker till ordinarie tjänsteställe för att hämta en poolbil för vidare transport till Eksjö. Då utgår färdtidsersättningen från arbetsplatsen eftersom resan startar där.

Ersättning vid resa med eget fordon

Egen bil ska bara användas när andra alternativ saknas. Vid användning av egen bil i tjänsten utbetalas kilometerersättning enligt kollektivavtalet BIA. Ersättningen är 2,90 kr per kilometer. Sträckan beräknas normalt från/till arbetsplatsen.

Om tjänsteresan påbörjas eller avslutas i hemmet beräknas sträckan istället från/till hemmet i de fall hemmet ligger närmare resmålet.

Exempel E: En medarbetare bor i Jönköping och arbetar i Värnamo. Medarbetaren åker på konferens med egen bil till Linköping. Medarbetaren har rätt till kilometerersättning från Jönköping till Linköping.
Ersättningen utgår från hemmet eftersom resan startar där. Exempel F: En medarbetare bor i Eksjö och arbetar i Jönköping. Medarbetaren ska arbeta en dag i Nässjö.
Kilometerersättning utgår inte då det tillfälliga arbetsstället ligger utmed ordinarie färdväg.

Traktamente

Vid tjänsteresa längre än 50 km från tjänstestället/hemmet och som inkluderar övernattning betalar arbetsgivaren traktamente.

Traktamentsbeloppen är 220 kr för hel dag och 110 kr för halv dag. Beloppen reduceras med fasta belopp om det ingått fria måltider i resan.
Utöver traktamente betalas resetillägg med 105 kr för hel dag om resan varat mer än 18 timmar och med 15 kr för halv dag om resan varat mer än fyra timmar.
Vid privat boende under en tjänsteresa betalas nattraktamente med 110 kronor per natt.
Vid utlandsresa tillämpas traktamentsbelopp enligt Skatteverkets bestämmelser.

Lokalt avtal

Vid endagstjänsteresa som omfattar mer än 6 timmar och är längre än 50 km betalas resetillägg med 75 kronor.
Om resan överstiger 10 timmar betalas resetillägg med 150 kronor. Detta resetillägg är till för att täcka de fördyrade levnadsomkostnader som uppstår. Endagsreseersättning utgår inte då medarbetaren blivit bjuden på lunch.

Trängselskatt

Trängselskatt gäller för närvarande under vissa tider i Stockholm och Göteborg. För den som använt förmånsbil eller poolbil i Stockholms/Göteborgs innerstad skickas faktura på trängselskatt automatiskt till Regionen för betalning. Medarbetare som använt egen bil måste själv betala trängselskatten. Transportstyrelsens webbplats för trängselskatt: www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trangselskatt/ innehåller information om hur detta går till.

Medarbetare som betalat trängselskatt för resa i tjänsten kan få ersättning för utlägget genom att fylla i en reseräkning och bifoga kvitto alternativt kontoutdrag. Regionen ersätter inte medarbetare för förhöjd kostnad (expeditionsavgift, tilläggsavgift) på grund av för sen inbetalning av trängselskatt.

Reseräkning

Ansökan om traktamente, resetillägg, färdtidsersättning, bilersättning, parkeringsavgifter och eventuella andra utlägg i samband med resa görs via reseräkning Självservice-Heroma.

På reseräkningen ska syfte med resan anges samt om fria måltider ingått. Det är närmaste chef som attesterar reseräkningen. Reseräkningen bör om möjligt registreras senast inom en månad efter genomförd resa.
Eventuella originalkvitton skickas till lönekontoret tillsammans med en utskrift av reseräkningsdokumentet (verifikationsnummer) från Självservice-Heroma.

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag har en fråga om mitt medlemskap

Vill du ändra uppgifter i medlemsregistret, ex. byta aktuella kontaktuppgifter, anmäla examen eller byta förening i ditt medlemskap.

Om ditt medlemskap

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.