fbpx
Hoppa till innehåll
Nyheter
SYLF:s ordförande Madeleine Liljegren ny ordförande för UFO

SYLF:s ordförande Madeleine Liljegren ny ordförande för UFO

Nyhet
Foto: Tomas Melin

Vad är UFO?
UFO står för ”Utbildnings- och forskningsrådet” och är ett råd som är kopplat till Läkarförbundets styrelse. UFO:s uppgift är att bereda utbildnings- och forskningsfrågor till förbundsstyrelsen. UFO lägger fram förslag på politik på området och driver självständigt ett antal projekt kring just utbildnings- och forskningsfrågor. UFO fattar egna beslut i de flesta frågor, men principiella eller övergripande frågor inom området ska förbundsstyrelsen besluta om.

Vad ser du är de viktigaste frågorna för rådet att bedriva nu? 
På kort sikt är det helt klart att se till att våra medlemmars utbildning och fortbildning inte sätts på paus på obestämd framtid, på grund av pandemin. Det livslånga lärandet måste fortsätta, pandemi eller ej. Ett helt nytt utbildningssystem inför för läkare nästa år, bastjänstgöring (BT) och det nya läkarprogrammet startar. Här är det väldigt viktigt att vi från Läkarförbundets sida tar en aktiv roll i att bevaka införandet och ser till att utbildningarna håller hög kvalitet och dimensioneras på ett ändamålsenligt sätt. På längre sikt skulle jag säga det som brukar kallas för kompetensförsörjningen. Vi har specialistläkarbrist i Sverige (i 19 av 21 regioner!) och hela 31 procent av dagens specialistläkare är 60 år eller äldre. Samtidigt har vi en enorm pool av underläkare som hindras att komma vidare i sin professionella utveckling på grund av en helt oacceptabel underdimensionering av AT- och ST-platser. Man behöver inte vara matematiker för att inse att den här ekvationen inte går ihop. Det ska bli spännande att följa det relativt nyinrättade Nationella vårdkompetensrådets arbete i de här frågorna. Läkarförbundet vill självklart vara med och bidra! Jag hoppas också att jag med min bakgrund ska kunna stärka Läkarförbundet i de frågor som rör forskning. Forskning får ofta stryka på foten till förmån för ”vårdproduktion”. Forskning är en essentiell del av hälso- och sjukvården, det får aldrig glömmas bort! Vi är helt beroende av att läkare forskar för att vi ska kunna få en patientsäker vård som ständigt utvecklas till det bättre.

Hur påverkar UFO:s arbete underläkarna?  
Mycket! Underläkarna är ju per definition under utbildning. Många påbörjar också sin forskarbana innan de är färdiga specialister. Jag ser fram emot att, tillsammans med övriga förtroendevalda och kansli, sätta än mer fokus på de här frågorna, som ni vid det här laget säkert engagerar mig.

 

Om Madeleine Liljegren:
Jag är ST-läkare i psykiatri och har en ambition om att på sikt bli dubbelspecialist och lägga till neurologi. Hjärnan och dess sjukdomar fascinerar mig! Min avhandling, med inriktning psykiatri och neuropatologi, lade jag fram vid Lunds universitet för ungefär två år sedan. Den behandlade kriminellt beteende vid neurodegenerativa sjukdomar. Ett spännande och på många sätt outforskat ämne. Just för tillfället har jag ingen aktiv forskning men hoppas kunna återuppta forskningen någon gång framöver.

 


Fler nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar
SLF.se Nyheter
SYLF:s ordförande Madeleine Liljegren ny ordförande för UFO