Hoppa till innehåll

100 år av SYLF

Tänk dig att vara underläkare och aldrig få kompensation för jour eller inte garanteras veckovila. Att aldrig kunna umgås med familjen.

Det var först 1962 fick läkarna rätt till en ledig dag i veckan. Fortfarande fick man dock ingen kompensation för jour. Det arbetet skulle ske betydligt senare, men återigen tack vare SYLF. 

SYLF hade vid tiden en central ställning i Läkarförbundets arbete kring jourer och kompensation. 1965 tillsattes en utredning mellan arbetsgivare och fack där Läkarförbundet representerades av dåvarande SYLF-ordförande. Utredningen visade det många redan visste; underläkarna gick betydligt längre dagar än överläkare och biträdande överläkare, inte sällan 60 timmar per vecka. Via förslag om omfördelning av ansvar och tjänstgöring möjliggjordes arbetstidslättnader för underläkarkåren, och med det också betydande patientsäkerhetsförbättringar. SYLF som en intresseförening inom Läkarförbundet stärker underläkarnas ställning. Och vi kan fira födelsedagar tillsammans igen med vänner och familj på lediga dagar. Läs mer om arbetet för att nå dit i Sjukhusläkaren.

Det var en omvälvande tid som också för första gången tog tag i frågan om kompensationsnivåer och likvärdighet, bland annat genom den så kallade 7-kronorsreformen. 

Vi är inte nöjda. Jour ska kompenseras betydligt bättre än vad det görs idag, och driver frågan internt i förbundet och mot arbetsgivare.

Skulle du varit läkare om det inte varit för förändringarna som skedde då? Se filmen!

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare