Hoppa till innehåll

100 år av SYLF

Än idag, 2021, är det ett problem med vikariat och otrygga visstidsanställningar som underläkare. SYLF vill att alla läkare ska kunna gå in i en ST direkt. Av de legitimerade läkarna som inte uppnått specialistkompetens arbetar idag 87 % som ST-läkare, motsvarande ca 9200 personer.

1990-tal: extrem ST-tjänstbrist med kännbara konsekvenser

1993 fanns 390 utlysta ST-tjänster. Uppskattningsvis fanns samma år nära 2000 läkare som gråblockade ihop hela sin ST på olika vikariat, det vill säga arbetade in sin ST utanför ramen för en ST. Precis då som nu krävde ST handledning, men en tjänst med handledning berättigade lägre lön för läkaren.

Samtidigt var det möjligt att tillgodoräkna sig ohandledd tid in i ST, och det hände att tjänster omvandlades till ST efter att anställningarna avslutats. Det kunde leda till att återbetalningskrav till arbetsgivaren för att kompensera löneskillnaden mellan legitimerad läkare och utbildningsläkare.

Att arbeta på otrygga, korta anställningar ledde till att många som var på väg att bli specialister inte fick teckna ekonomiska avtal. Tänk om du som ST-läkare inte skulle få ha ett mobilabonnemang? Samma år blev också läkare tillfrågade om att arbeta gratis för erfarenheten, precis som på 1910-talet. SYLF och Läkarförbundet stoppade det.

Vi i SYLF fortsätter arbeta för att alla legitimerade läkare ska kunna gå in i en ST eller BT direkt efter legitimation. Utbildningsläkarna förtjänar bra utbildningskvalitet och trygga anställningar. Det fortsätter vi att belysa och lyfta, bland annat genom att visa att bristen på ST-tjänster leder till en tystnadskultur inom vården, trots repressalieförbud. Bristen på utbildningstjänster riskerar att försämra möjligheterna till bra arbetsmiljö och en fortsatt karriär som läkare.

Läkaren som fick erbjudande om en 90-talstjänst känner igen sig i klippet med hur det är idag? Gör du? I sådana fall kontakta oss för att förbättra dina rättigheter!

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare