fbpx

Det är FUM som slår fast SYLF:s grundläggande politik och målen för verksamheten. FUM beslutar också om budgeten och väljer styrelse, revisorer, valberedning och de flesta andra förtroendevalda inom föreningen. SYLF:s styrelse och ordförande måste alltid rätta sig efter FUM:s beslut, och det är FUM som granskar hur styrelsen har arbetet det gångna året.

FUM är alltså ett möte för fullmäktige. Fullmäktige utses av medlemmarna på lokalavdelningens årsmöte. Lokalavdelningen ger med andra ord ett antal personer fullmakt (väljer fullmäktige) att föra avdelningens talan under FUM.

Hur många fullmäktige varje lokalavdelning får utse regleras i SYLF:s stadgar och beror på antalet medlemmar. I andra liknande föreningar (politiska partier, andra fackförbund, andra folkrörelseorganisationer) finns i de allra flesta fall ett liknande system med fullmäktige, men benämningen kan vara en annan, t.ex. ombud.

Den enskilde medlemmen påverkar således i första hand genom att på sin lokalavdelnings årsmöte vara med och rösta fram fullmäktige, men man kan också skriva en motion, ett förslag, till FUM.

SYLF:s stadgar talar om vad som gäller för FUM. Ordinarie FUM äger rum varje vår.

Dessutom kan extra FUM hållas om styrelsen, representantskapet eller minst 20 fullmäktige begär det, men på ett extramöte kan endast vissa frågor behandlas, och det är ytterst sällan som ett sådant extramöte hålls.

Kallelse till ordinarie FUM ska skickas till fullmäktige senast fyra veckor innan mötet.

Eftersom FUM är det högsta beslutande organet är mötet ganska formellt och följer strikta rutiner. Vilka frågor som ska behandlas under mötet regleras i stadgarna.

De viktigaste funktionerna är att granska styrelsens arbete och föreningens ekonomi under det gångna året, och att fastslå politiken, att sätta de ekonomiska ramarna samt att välja nya förtroendevalda för det kommande året.

Det finns en mötesordning som talar om hur mötet går till och vilka regler som gäller. I sådana frågor som inte regleras specifikt i stadgarna eller mötesordningen följer SYLF det som brukar kallas god mötessed, eller med andra ord den allmänna praxis som finns i Sverige för hur möten går till.

God mötessed bygger på traditioner och vanor och finns inte reglerat, men däremot beskrivet t.ex. i handböcker för ideella föreningar.

I menyn hittar du mer information om hur fullmäktigemötet går till i praktiken, hur beslut fattas, mötesordningen och hur man gör för att skriva en motion. Du kan också läsa protokoll från tidigare FUM.


Anmälan till årets Fulläktigemöte är nu öppen – anmäl dig via länken här.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.