fbpx
Hoppa till innehåll

Fredagen den 15 oktober har Medlemsrådgivningen stängt. I Råd och stöd  hittar du svar på vanliga frågor.

SYLF:s internationella arbete

Läkare har en internationell utbildnings- och arbetsmarknad vilket innebär möjligheter så väl som utmaningar. Hälso- och sjukvården i Sverige påverkas av EU:s regleringar och fackligt arbete på Europanivå blir allt viktigare.
Det långsiktiga målet med SYLF:s internationella arbete är att värna de europeiska underläkarnas intressen och skapa nytta för SYLF:s medlemmar.

SYLF:s internationella arbete bedrivs genom nordiskt samarbete i Nordiska Rådet för Yngre Läkare (NRYL) och genom European Junior Doctors (EJD). SYLF deltar också i Läkarförbundets internationella rådslag en till två gånger årligen.

NRYL

SYLF medverkar sedan 1970 i det nordiska samarbete som bedrivs i Nordiska Rådet för Yngre Läkare (NRYL). Rådet tjänar som mötesplats där man kan ta upp gemensamma problemställningar och utmaningar.

NRYL träffas en gång årligen, och de deltagande organisationerna turas om att stå värdar.I NRYL ingår förutom SYLF, Yngre Læger (Danmark), Yngre legers forening(Norge) och Yngre Läkares Förening (Finland).

EJD

EJD startades 1976 och representerar enligt egen utsago över 300 000 underläkare i Europa. SYLF valde 2009 att lämna EJD då organisationens interna demokrati och förmåga att bedriva ett bra påverkansarbete ifrågasattes.

EJD har sedan 2009 förbättrats avsevärt både avseende intern organisation och påverkansmöjligheter. EJD har bland annat möjlighet att representera underläkarna i de europeiska specialitetsföreningarna.

SYLF har återknutit kontakten med EJD och efter beslut på SYLFs fullmäktige 2014 har SYLF återinträtt som medlemmar i organisationen.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar

Bli medlem i oktober – vi bjuder på medlemskapet i tre månader!