fbpx
Hoppa till innehåll

Medlemsrådgivningen är stängd 20-21 oktober. Du hittar svar på vanliga frågor i Råd och stöd.

SYLF:s demokratiska struktur

1. SYLF:s medlemmar kan direkt påverka SYLF arbete genom att gå på lokalavdelningens årsmöte och göra sin röst hörd. Ett annat alternativ är att kontakta de förtroendevalda lokalt eller centralt. Enskilda medlemmar kan också skriva motioner till SYLF:s fullmäktige.

2. På lokalavdelningens årsmöte väljs lokalavdelningens styrelse och representanter (fullmäktige) till det nationella fullmäktigemötet (FUM). Lokalavdelningen utser också ledamöter till SYLF:s representantskap (se under punkt 5 nedan).

3. Fullmäktige från hela landet samlas varje år till fullmäktigemöte, FUM. Det är SYLF:s högsta beslutande organ. Under FUM röstar man fram tre sinsemellan oberoende organ:
a. SYLF:s styrelse som driver verksamheten, sköter ekonomin och representerar föreningen utåt.
b. Revisorer som granskar styrelsens arbete under året och lägger fram en rapport till nästa års FUM.
c. Valberedning som till nästa års FUM lämnar förslag till val av bland annat ny styrelse.

4. Inför FUM följande år utser lokalavdelningarnas årsmöten nya representanter (fullmäktige). Vid FUM redovisar styrelsen vad som hänt under det gångna året, revisorerna lämnar sin granskningsrapport och valberedningen lämnar förslag på en ny styrelse.

5. Representantskapet, eller repskapet som det brukar kallas, är ett möte där ledamöter från lokalavdelningarna träffar SYLF:s styrelse. Repskapet hålls traditionellt ett halvår efter FUM och är ett rådgivande möte där styrelsen och lokalavdelningarna får möjlighet att diskutera verksamheten och SYLF:s politik.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar

Bli medlem i oktober – vi bjuder på medlemskapet i tre månader!