fbpx
Hoppa till innehåll

Fredagen den 15 oktober har Medlemsrådgivningen stängt. I Råd och stöd  hittar du svar på vanliga frågor.

Nominera

Den formella nomineringsprocessen äger rum inför fullmäktigemötet, och anslås med en nomineringsanmodan. Sista datum för att nominera är 25 mars 2022. Här finns information om processen.

Vad ska en nominering innehålla?

 • En kort nominering (max en halv A4).
 • Fackligt CV.
 • Vilket uppdrag nomineringen gäller.
 • Vilken lokalavdelning den som nominerar tillhör.
 • Bekräftelse på att den nominerade samtycker till nomineringen.

Viktiga datum

 • Sista nomineringsdag: 25 mars 2022
 • Intervjuer av kandidater: uppdateras vinter 2022.
 • Valberedningens förslag: uppdateras vinter 2022.

Från valberedningen om valen 2021

Vi vill särskilt uppmana till nomineringar till Läkarförbundets fullmäktigemöte 10-11 november 2021, där förbundets politik och prioriteringar beslutas. En grupp om ca 20 personer ska väljas, och lika många ersättare, som ska representera hela SYLF.

Nedan listas de val som ska ske på FUM 2021.

Till styrelsen:

       Ordförande för SYLF (2 år) 

●       Andre vice ordförande för SYLF (2 år) 
 
●       Två ledamöter i styrelsen för SYLF (2 år) 

För att kunna föreslå en bra styrelse har valberedningen inhämtat synpunkter under representantskapet, i intervjuer med styrelsen och kontakter med er i lokalavdelningarna. Valberedningen upplever att det har funnits en stor samstämmighet i några centrala aspekter av styrelsens arbete och sammansättning:

Styrelsens uppdrag är att verkställa fullmäktiges beslut och är kollektivt ansvariga för verksamheten. Därför är det viktigt att den nominerade har en god samarbetsförmåga, starkt engagemang och facklig framåtanda.

Det är också önskvärt att en är intresserad av att utveckla och arbeta med SYLFs långsiktiga strategi.

SYLFs styrelse innebär mycket praktiskt arbete och den nominerade ska vara införstådd med att uppdraget tar en ansenlig tid och engagemang i anspråk. Pågående lokalt fackligt engagemang är meriterande för att främja kommunikationen mellan lokalavdelningarna och SYLF nationella styrelse.

Valberedningen eftersträvar också att styrelsen ska spegla medlemskåren utifrån bland annat geografi, kön, socio-kulturell bakgrund och specialitet.

Andra förtroendeuppdrag i SYLF 

●       Ordförande för SYLF:S representantskap (1 år) 

●       Revisor (2 år) 
●       Revisorssuppleant (1 år) 
●       Auktoriserad revisor (1 år) 

●     20 delegater till Läkarförbundets FUM , samt 20 ersättare.
Det exakta antalet fastställs i juli 2021.

För att kandidera krävs det att du redan nu planerar in detta i ditt schema och begär ledigt dessa dagar.

Mötesfunktionärer till SYLF:s fullmäktige 7-8 maj

●       Ordförande till FUM 
●       Vice ordförande till FUM
●     Två protokolljusterare tillika rösträknare till FUM

Valberedningen besvarar gärna frågor om uppdragen. Tveka alltså inte att ta kontakt om ni undrar vad det innebär i praktiken, hur mycket tid det tar etc.

Val av valberedning

Under FUM ska också en ny valberedning väljas. Den sittande valberedningen förbereder inte detta val, utan det är upp till alla fullmäktige att nominera på plats, under sittande möte.

Valberedningens arbete är beroende av att de får in många nomineringar från hela landet. Känner du dig osäker, hjälper valberedningen gärna till att skriva nomineringar och fackliga CV:n. Tveka inte heller att kontakta dem om du har frågor eller tips om deras arbete.

Vanliga frågor

Alla som är medlemmar i SYLF är valbara till de uppdrag som väljs på FUM.

Det går utmärkt, men att bli nominerad visar också att du har ett visst stöd. Ju fler lokalavdelningar som står bakom dig desto bättre!

Det varierar. Fråga dem! Valberedningen kan ge information om vilka poster som är uppe för omval.

Valberedningens förslag tar inte med nomineringar efter slutdatumet. Alla medlemmar kan dock kandidera fram till valet på fullmäktige, men väljs bara i undantagsfall (till exempel om nomineringar saknas).

Valberedningen informerar den nominerade om uppdragets innebörd och vad som förväntas om man påtar sig det. De som nominerats till styrelsen intervjuas av valberedningen.

Kravprofilen i nomineringsanmodan formuleras utifrån lokalavdelningarnas och sittande styrelses synpunkter. Valberedningen jämför alla kandidater med kravprofilen och föreslår de lämpligaste.

Valberedningen nomineras och väljs under det årliga fullmäktigemötet.

Frågorna ligger i linje med nomineringsanmodan – där står det viktigaste. Läs på om SYLF:s verksamhet så att du förstår organisationen, och intervjua någon i styrelsen så att du förstår uppdraget. Boka av åtminstone två kvällar under valberedningens intervjuvecka. Kontakta valberedningen i förväg om du undrar något – och oroa dig inte, vi är snälla!

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Personlig rådgivning
 2. Bästa lönestatistiken för läkare
 3. Unika försäkringar

Bli medlem i oktober – vi bjuder på medlemskapet i tre månader!