fbpx
Hoppa till innehåll

Medlemsrådgivningen är stängd 20-21 oktober. Du hittar svar på vanliga frågor i Råd och stöd.

Påverka arbetet

Enskilda medlemmar kan påverka SYLF:s arbete på lokalavdelningens årsmöte, genom att kontakta de förtroendevalda eller via motioner till fullmäktige. Här berättar vi hur man gör.

”Vill du att SYLF ska verka i viss riktning? Skriv en motion – men fråga styrelsen först!”

 

Medlemmarna påverkar direkt

 • SYLF:s medlemmar kan direkt påverka genom att gå på lokalavdelningens årsmöte och göra sin röst hörd. Där väljs lokalavdelningens styrelse och representanter till det nationella fullmäktigemötet, FUM, som är SYLF:s högsta beslutande organ.
 • Lokalavdelningen utser också en ledamot till SYLF:s representantskap – ett rådgivande organ som vid informella möten diskuterar aktuella frågor med styrelsen.

 

Skriv en motion!

 • Enskilda medlemmar kan, liksom lokalavdelningar, skriva motioner till SYLF:s fullmäktigemöte.
 • En motion är ett förslag som fullmäktige tar ställning till – vanligen att SYLF ska verka i en viss politisk riktning, men i princip om vad som helst som rör SYLF.
 • Kontakta gärna SYLF:s styrelse innan du skriver en motion. Kanske jobbar man redan med frågan, eller kan ta itu med den direkt. De kan också avsätta budgetmedel om de håller med.
 • Om du inte tycker att styrelsen svarat tillfredsställande – skriv motionen! Den väger tyngre ju fler som står bakom den – se om andra kollegor vill skriva under. Motioner från lokalavdelningar ger mer tryck än om en enskild medlem skrivit under.

 

Hur gör man?

 • En motion består av en rubrik som tydligt sammanfattar innehållet, och en brödtext som beskriver problemet och lägger fram ett argument. Som tumregel ska hela motionen rymmas på en A4-sida.
 • Motionen avslutas med ett yrkande – en begäran om att FUM beslutar i en viss riktning. Det formuleras som att-satser – enstaka meningar eller mycket korta stycken som tydligt talar om exakt vad man vill att FUM ska besluta och i vilken riktning SYLF ska verka.
 • Håll koll på motionstiden! Motioner måste lämnas in till styrelsen senast åtta veckor före FUM – gärna tidigare!

 

Hur ser en välskriven motion ut?

 • Brödtexten bör beskriva bakgrunden objektivt, formulera problemet, och argumentera till förmån för yrkandet. Tänk retoriskt.
 • FUM beslutar endast om själva yrkandet, inte om brödtexten. Varje att-sats ska i sig beskriva exakt vad som ska beslutas – hänvisa inte till brödtexten, skriv inte ”enligt ovan”!
 • Tänk på konsekvenserna av varje formulering! Alltför detaljerade yrkanden binder SYLF vid specifika arbetssätt – kanske inte de bästa.
 • SYLF har begränsade resurser – undvik yrkanden som innebär ”fullständiga kartläggningar” och liknande.
 • Mätbara mål är lättare att utvärdera, och låter styrelsen tydligare redovisa åtgärder.
 • En välformulerad att-sats talar tydligt om i vilken riktning man vill att SYLF ska arbeta, men ger styrelsen och kansliet frihet att bestämma exakt hur målet ska uppnås.
 • I högermarginalen finns två autentiska exempel på motioner. De skrevs av SYLF:s styrelse till Läkarförbundets fullmäktigemöte 2013, och bifölls båda två.

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Personlig rådgivning
 2. Bästa lönestatistiken för läkare
 3. Unika försäkringar

Bli medlem i oktober – vi bjuder på medlemskapet i tre månader!