fbpx
Hoppa till innehåll

Fredagen den 15 oktober har Medlemsrådgivningen stängt. I Råd och stöd  hittar du svar på vanliga frågor.

Visioner och mål

I den föränderliga vårdvärlden värnar SYLF underläkarnas villkor – för en modern sjukvård med trygga patienter professionellt omhändertagna av moderna läkare.

”Bättre villkor för underläkare innebär bättre vård för patienter!”

Vilka är vi?

SYLF är en självständig fördelning och del av Läkarförbundet. Här har vi möjlighet att driva underläkarnas perspektiv i förhandlingarna med arbetsgivarna, men också internt inom förbundet. Historiskt sett har vi fått igenom mycket som idag kan tyckas vara en självklarhet (länka film). Vi är också en organisation som driver självständigt påverkansarbete mot beslutsfattare och allmänhet för att få fler att inse att trygga läkare och korta vägar mellan examen och specialistbevis ger en bättre vård.

Vi är nära trehundra aktiva som arbetar för dina rättigheter över landet.

Arbetsliv och arbetsmarknad

 • Vi vill att läkare ska få större inflytande över sin arbetstid.
 • Vi strävar efter en öppen, internationell och bred arbetsmarknad, med öppen och transparent rekrytering, där antalet AT- och ST-platser motsvarar behovet.
 • Vi vill att fler ska känna till vår arbetsmiljö så att beslutsfattare och allmänhet ska förstå det arbete vi utför. Trygga underläkare ger trygga patienter.

Sjukvårdspolitik och organisation

 • Vi vill hjälpa till att forma framtidens läkarroll och bidra till en svensk sjukvård med ökad kvalitet, lättanvända, ändamålsenliga och driftsäkra IT-system, och där läkare leder och utvecklar verksamheten.
 • Vi anser att utbildningstjänster (AT, BT och ST) ska dimensioneras nationellt då regionerna idag inte lyckats uppfylla sina lagstadgade krav på dimensioneringen av dessa tjänster.

Lön och kollektivavtal

 • Vi vill se god, individuell löneutveckling – baserad på ansvar, kompetens, arbetsinsats och värde för verksamheten – utan osakliga löneskillnader, med direkt löneförhandling och utvecklings- och lönesamtal minst varje år för varje underläkare. Engagemang i utbildning bör premieras; pedagogiska meriter och uppdrag bör stimulera löneutvecklingen för AT- och ST-läkare.
 • Vi arbetar för att läkare under forskar-ST, ledarskaps-ST, tilläggs- eller grenspecialisering ska ha lön i nivå med specialistlön efter fem års tjänstgöring, och att varje AT-läkare ska ha en namngiven chef med arbetsgivaransvar och mandat att sätta lön.
 • Vi anser att gravida läkare ska befrias från jour- och beredskapsarbete om de begär det.
 • Nu fokuserar vi särskilt på lönesättningen för alla examinerade läkare med visstidsanställning och på vikariat.
 • BT är inte en ny AT utan första delen av ST. Lön måste motsvara åtminstone ST-lön.

Utbildning och forskning

 • Vi vill se AT och ST med god kvalitet och ökad rekrytering till forskning där anställning bör vara norm.
 • Kortsiktigt verkar vi för namngivna handledare åt alla underläkare, att handledning och instruktion värderas och prioriteras, och att arbete före AT ska handledas som AT. Vi bevakar underläkarnas intressen inför en eventuell förändring av AT och verkar för att utbudet av SK-kurser breddas.

Jämlikhet och samarbeten

 • Vi strävar efter lika rättigheter och möjligheter för underläkare.
 • Vår ambition är gott samarbete internt och mellan lokalavdelningar och styrelse. Vi vill öka antalet medlemmar och inkludera alla ST-läkare under bas-, tilläggs- och grenspecialisering.
 • Vi vill gynna våra medlemmars och Europas underläkares intressen genom internationellt engagemang.
 • Vi samarbetar nationellt och internationellt med flera aktörer.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Personlig rådgivning
 2. Bästa lönestatistiken för läkare
 3. Unika försäkringar

Bli medlem i oktober – vi bjuder på medlemskapet i tre månader!