fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

SISTA CHANSEN, LÖNEENKÄTEN STÄNGER 31/1

Svara på löneenkäten!

Var med och gör skillnad. Ju fler som svarar desto bättre lönestatistik för alla medlemmar. Om du fått din lön reviderad efter lönerevisionen 2020 – uppdatera med din nya lön!
SISTA CHANSEN, LÖNEENKÄTEN STÄNGER 31/1
Svara på löneenkäten!
Läs mer

”Bättre villkor för underläkare innebär bättre vård för patienter!”

SYLF:s  övergripande mål

 •  Vi verkar för ett gott arbetsliv åt alla underläkare. SYLF vill vara känt för alla underläkare och ta tillvara deras intressen, med god service åt medlemmarna.
 • Vi vill vara en kunskapsproducerande organisation, som bildar opinion och utövar inflytande i sjukvårdspolitiska frågor.

Arbetsliv och arbetsmarknad

 • Vi vill att underläkare ska vara insatta i arbetslivsfrågor, och att både professionen, arbetsgivare, beslutsfattare och allmänhet ska veta hur deras arbetsmiljö ser ut.
 • Vi vill att läkare ska få större inflytande över sin arbetstid.
 • Vi strävar efter en öppen, internationell och bred arbetsmarknad, med öppen och transparent rekrytering, där antalet AT- och ST-platser motsvarar behovet.

Sjukvårdspolitik och organisation

 • Vi vill hjälpa till att forma framtidens läkarroll och bidra till en svensk sjukvård med ökad kvalitet, lättanvända, ändamålsenliga och driftsäkra IT-system, och där läkare leder och utvecklar verksamheten.
 • Kortsiktigt arbetar vi med frågor som utformningen av nätjournal, behovet av ökat administrativt stöd, ökad patienttid, uppgiftsglidning mellan sjukvårdsprofessioner och hållbar tillämpning av patientdatalagen.

Kommunikation

 • Vi vill etablera och utveckla Moderna Läkare, hemsidan och SYLF:s övriga kommunikationskanaler som ledande i fackliga frågor.
 • Kortsiktigt arbetar vi med att utveckla vår kommunikationsstrategi, grafiska profil och Moderna Läkares e-magasin.

Förhandling

 • Vi vill se god, individuell löneutveckling – baserad på ansvar, kompetens, arbetsinsats och värde för verksamheten – utan osakliga löneskillnader, med direkt löneförhandling och utvecklings- och lönesamtal minst varje år för varje underläkare. Engagemang i utbildning bör premieras; pedagogiska meriter och uppdrag bör stimulera löneutvecklingen för AT- och ST-läkare.
 • Vi arbetar för att läkare under forskar-ST, ledarskaps-ST, tilläggs- eller grenspecialisering ska ha lön i nivå med specialistlön efter fem års tjänstgöring, och att varje AT-läkare ska ha en namngiven chef med arbetsgivaransvar och mandat att sätta lön.
 • Vi anser att gravida läkare ska befrias från jour- och beredskapsarbete om de begär det.
 • Kortsiktigt bevakar vi särskilt lönesättningen för examinerade läkare före och under AT.

Utbildning och forskning

 • Vi vill se AT och ST med god kvalitet, där ST ska kunna slutföras på motsvarande fem års heltid, och ökad rekrytering till forskning där anställning bör vara norm.
 • Kortsiktigt verkar vi för namngivna handledare åt alla underläkare, att handledning och instruktion värderas och prioriteras, och att arbete före AT ska handledas som AT. Vi bevakar underläkarnas intressen inför en eventuell förändring av AT och verkar för att utbudet av SK-kurser breddas.

Jämlikhet och samarbeten

 • Vi strävar efter lika rättigheter och möjligheter för underläkare. Kortsiktigt arbetar vi med att medvetandegöra och stävja diskriminering inom vården, och att utvidga jämställdhetsplaner till generella likarättsplaner.
 • Vår ambition är gott samarbete internt och mellan lokalavdelningar och styrelse. Vi vill öka antalet medlemmar och inkludera alla ST-läkare under bas-, tilläggs- och grenspecialisering.
 • Vi vill gynna våra medlemmars och Europas underläkares intressen genom internationellt engagemang.
 • Kortsiktigt arbetar vi för ett återinträde i European Junior Doctors och för att utveckla samarbetet med SLF och and organisationer inom hälso- och sjukvården.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.