fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

SYLF har tagit fram några konkreta argument som kan användas i diskussioner kring lönesättning av forskande och forskarutbildade underläkare, och som du som enskild individ kan använda i din löneförhandling.

Verksamhetsutveckling

Den patientnära forskningens betydelse för verksamheten är konkret och enklare att framhäva men även prekliniskt – experimentellt forskning behövs för att utveckla verksamheten.

Forskande läkare behövs för implementering av nya rön i klinisk praktik och för att verksamheten snabbt ska kunna tillgodogöra sig nya upptäckter.

Vinster med forskarutbildningen

Under forskarutbildningen tränas kritiskt tänkande och systematisk utvärdering av vetenskapliga publikationer. Förmågor som behövs för att kunna medverkan i arbetet med framtagning vårdprogram och behandlingsrekommendationer.

Under forskarutbildningen tränas också projektledning och teamarbete vilket kan tillämpas direkt i den kliniska vardagen.

Undervisning och kompetensutveckling

Forskarutbildade läkare med pedagogisk erfarenhet kan ta ett aktivt ansvar för utbildning av kollegor medicine studenter och annan sjukvårdpersonal. Man kan också handleda ST-läkares självständiga vetenskapliga arbeten.

Landstingens lagstadgade utvecklings- och forskningsansvar

Landstingen och regionerna har ett lagstadgat ansvar att bidra till forskning och utveckling något som kräver att man satsar på personal med forskningskompetens.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem