fbpx
Hoppa till innehåll

Fredagen den 15 oktober har Medlemsrådgivningen stängt. I Råd och stöd  hittar du svar på vanliga frågor.

Lönesättning av forskande läkare

SYLF anser att forskande och forskarutbildade underläkare bör ha en god löneutveckling som speglar den individuella kompetensen och bidraget till verksamheten. En god löneutveckling är viktig för att kunna rekrytera läkare till medicinsk forskning. Tydliga karriärvägar och specialistlön efter motsvarande fem års heltidstjänstgöring, är viktiga steg i rätt riktning.

SYLF har tagit fram några konkreta argument som kan användas i diskussioner kring lönesättning av forskande och forskarutbildade underläkare, och som du som enskild individ kan använda i din löneförhandling.

Verksamhetsutveckling

Den patientnära forskningens betydelse för verksamheten är konkret och enklare att framhäva men även prekliniskt – experimentellt forskning behövs för att utveckla verksamheten.

Forskande läkare behövs för implementering av nya rön i klinisk praktik och för att verksamheten snabbt ska kunna tillgodogöra sig nya upptäckter.

 

Vinster med forskarutbildningen

Under forskarutbildningen tränas kritiskt tänkande och systematisk utvärdering av vetenskapliga publikationer. Förmågor som behövs för att kunna medverkan i arbetet med framtagning vårdprogram och behandlingsrekommendationer.

Under forskarutbildningen tränas också projektledning och teamarbete vilket kan tillämpas direkt i den kliniska vardagen.

 

Undervisning och kompetensutveckling

Forskarutbildade läkare med pedagogisk erfarenhet kan ta ett aktivt ansvar för utbildning av kollegor medicine studenter och annan sjukvårdpersonal. Man kan också handleda ST-läkares självständiga vetenskapliga arbeten.

Landstingens lagstadgade utvecklings- och forskningsansvar

Landstingen och regionerna har ett lagstadgat ansvar att bidra till forskning och utveckling något som kräver att man satsar på personal med forskningskompetens.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar

Bli medlem i oktober – vi bjuder på medlemskapet i tre månader!