fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Läkare med sin medicinska expertis har här en central roll. SYLF anser att denna expertis medför ett ansvar för läkarkåren att leda och organisera vården, då grunden för styrning och utveckling av denna främst bör vila på medicinska överväganden.

Pensionsavgångar, otillräckliga initiativ till att utforma attraktiva ledar- och chefsuppdrag samt bristande uppmuntran av läkare till att ta sig an befintliga ledarroller har medfört en minskad andel läkare i ledande positioner, vilket SYLF anser är en oroande utveckling.

Gedigna kunskaper inom ledarskap är inget man förvärvar enbart i kraft av sin profession. SYLF anser att samtliga läkare ska ha en grundläggande skolning i ledarskap för att på bästa sätt kunna möta framtidens krav.

Ledarskapsträning bör i större utsträckning vara ett inslag genom hela karriären, från läkarstudent till erfaren specialistläkare.

Genom insatser som utvecklar och stärker läkarkårens ledarskap skapas en tillräckligt stor rekryteringsbas som kan uppfylla hälso- och sjukvårdens behov.

För att vi också i framtiden ska ha en patientsäker och kostnadseffektiv vårdorganisation i Sverige krävs det att läkares utbildning och fortbildning inom ledarskap intensifieras och utvecklas, särskilt för dem med stort intresse.

Vårdens komplexitet kräver att framtidens ledare genomgår fördjupade studier och praktik inom flera områden såsom juridik, organisationspsykologi, hälso- och sjukvårdsekonomi och management.

Vidare anser vi att vårdgivarna på ett mer tydligt sätt bör jobba med att identifiera, uppmuntra och utveckla läkare med fallenhet för ledaruppdrag och chefskap.

För att ta till vara på drivna läkares kompetens kan vikten av alternativa karriärvägar inte nog understrykas. Läkares expertis och ledarskap behövs inom den offentliga hälso- och sjukvården, den privata sektorn, läkemedelsindustrin, inom medicinteknik, myndighetsutövning och många andra områden.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem