fbpx
Hoppa till innehåll

Fredagen den 15 oktober har Medlemsrådgivningen stängt. I Råd och stöd  hittar du svar på vanliga frågor.

ST-läkare

Efter legitimering leder ST till specialistkompetens inom ett visst medicinskt område. Här samlar vi information om de villkor som ST-läkare arbetar under.

Specialitetsföreningarna tolkar Socialstyrelsen

 • Socialstyrelsen utfärdar specialistbevisen och utformar målbeskrivningar som ligger till grund för bedömningen. Målbeskrivningarna vägleder ST-läkaren men också arbetsgivare, chefer och handledare.
 • Specialitetsföreningarna erbjuder tolkningar av målbeskrivningarna som stöd.
 • Utifrån målbeskrivningen utformas en individuell utbildningsplan för anställningen. Planen kan beskriva klinikens rutiner och ge planer för introduktionsprogram, tjänstgöring, handledningssamtal, utvecklingssamtal med verksamhetschefen, sido- och teoriutbildningar och tjänstgöringar på annan ort.

 

Upprätta ST-kontrakt!

 • Upprätta i förväg ett ST-kontrakt som mer i detalj reglerar villkoren och hur utbildningen ska genomföras! Använd gärna SYLF:s ST-kontrakt. Du som är medlem kan använda dig av SYLF:s ST-kontrakt som mall. 
 • Själva anställningen bör regleras i det juridiskt bindande anställningskontraktet.
 • Vi har samlat våra åsikter och praktiska råd i en policy för ST som du hittar bland våra andra policyer. 

 

Anställningsformer

 • Lediga ST-tjänster utannonseras i tidningar och hos arbetsförmedlingen. Handledningen och arbetsuppgifterna måste stämma med målbeskrivningen; uppfylls det räknas även vikariat, men vi rekommenderar att ST alltid görs i form av tillsvidareanställning.
 • Vissa specialiteter kräver sidotjänstgöring inom angränsande områden, ofta hos en annan arbetsgivare. Man är då endera fortsatt anställd hos den ordinarie arbetsgivaren, eller tjänstledig och anställd hos den nya.

Handledning varje månad

 • Handledningen hör till det allmänna arbetsgivar- och ledningsansvaret. Den ska ges regelbundet och kontinuerligt, av en erfaren läkare med specialistkompetens och handledarutbildning, och utgå från det individuella utbildningsprogrammet.
 • Vi anser att handledning ska ges minst en gång i månaden. Både handledaren och ST-läkaren bör dokumentera samtalen.
 • Läkarförbundet delar varje år ut ett pris till duktiga handledare.

Ansöka om specialistbevis

 • När verksamhetschefen och handledaren tillsammans utfärdat ett intyg att ST-läkaren uppfyller kraven i målbeskrivningen, har fullgjort minst fem års tjänstgöring (för ST 2015. För ST 2021 krävs 5,5 års tjänstgöring) under handledning och har använt sig av föreskrivna lärandemetoder, görs ansökan om specialistkompetens till Socialstyrelsen. Handläggningstiden är 1-3 månader.
 • Till ansökan bifogas intyg om godkända kliniska tjänstgöringar, auskultationer, kurser, skriftliga arbeten och kvalitetsutvecklingsarbeten.

Vill du veta mer?

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Personlig rådgivning
 2. Bästa lönestatistiken för läkare
 3. Unika försäkringar

Bli medlem i oktober – vi bjuder på medlemskapet i tre månader!