fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Specialitetsföreningarna tolkar Socialstyrelsen

 • Socialstyrelsen utfärdar specialistbevisen och utformar målbeskrivningar som ligger till grund för bedömningen. Målbeskrivningarna vägleder ST-läkaren men också arbetsgivare, chefer och handledare.
 • Specialitetsföreningarna erbjuder tolkningar av målbeskrivningarna som stöd.
 • Utifrån målbeskrivningen utformas en individuell utbildningsplan för anställningen. Planen kan beskriva klinikens rutiner och ge planer för introduktionsprogram, tjänstgöring, handledningssamtal, utvecklingssamtal med verksamhetschefen, sido- och teoriutbildningar och tjänstgöringar på annan ort.

Upprätta ST-kontrakt!

 • Upprätta i förväg ett ST-kontrakt som mer i detalj reglerar villkoren och hur utbildningen ska genomföras! Använd gärna SYLF:s ST-kontrakt. Du som är medlem kan använda dig av SYLF:s ST-kontrakt som mall. 
 • Själva anställningen bör regleras i det juridiskt bindande anställningskontraktet.
 • Vi har samlat våra åsikter och praktiska råd i en policy för ST som du hittar bland våra andra policyer. 

Anställningsformer

 • Lediga ST-tjänster utannonseras i tidningar och hos arbetsförmedlingen. Handledningen och arbetsuppgifterna måste stämma med målbeskrivningen; uppfylls det räknas även vikariat, men vi rekommenderar att ST alltid görs i form av tillsvidareanställning.
 • Vissa specialiteter kräver sidotjänstgöring inom angränsande områden, ofta hos en annan arbetsgivare. Man är då endera fortsatt anställd hos den ordinarie arbetsgivaren, eller tjänstledig och anställd hos den nya.

Handledning varje månad

 • Handledningen hör till det allmänna arbetsgivar- och ledningsansvaret. Den ska ges regelbundet och kontinuerligt, av en erfaren läkare med specialistkompetens och handledarutbildning, och utgå från det individuella utbildningsprogrammet.
 • Vi anser att handledning ska ges minst en gång i månaden. Både handledaren och ST-läkaren bör dokumentera samtalen.
 • Läkarförbundet delar varje år ut ett pris till duktiga handledare.

Ansöka om specialistbevis

 • När verksamhetschefen och handledaren tillsammans utfärdat ett intyg att ST-läkaren uppfyller kraven i målbeskrivningen, har fullgjort minst fem års tjänstgöring (för ST 2015. För ST 2021 krävs 5,5 års tjänstgöring) under handledning och har använt sig av föreskrivna lärandemetoder, görs ansökan om specialistkompetens till Socialstyrelsen. Handläggningstiden är 1-3 månader.
 • Till ansökan bifogas intyg om godkända kliniska tjänstgöringar, auskultationer, kurser, skriftliga arbeten och kvalitetsutvecklingsarbeten.

Vill du veta mer?

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem